somarc

Äggläggningsplats. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.