Alla arter och platser på lägret 2015

Östraby. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Östraby. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Här följer en lista över platserna vi besökte, med länkar till Google Maps, samt en förteckning över de 30 arterna som observerades 5-9/8.

Besökta platser

5/8
Naturreservat vid Tryde
Naturreservat vid Högaborg
Hörjelgården (här bodde vi)

6/8
Dammar på Ravlundafältet 
Flodahusdammen, Ravlundafältet 
Naturreservatet Söndreklack, Degeberga
”Kräftdammarna”, Christinehov (se också här!)
Galtagölen, norr om Kronovalls slott

Sjököp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Sjököp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

7/8
Listarums grushed
Naturreservatet Skansen, Simrishamn
Gislövs stjärna
Glimminge

8/8
Kärr vid Fågeltofta (se också här!)
Svabesholms naturreservat (se också här!)
Torupa flo, Vitemölla

9/8
Sövdeborg
Sövde hamn
Alviks våtmark, Östraby
Sjököp, S Långaröd

Observerade arter

Pudrad smaragdflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Pudrad smaragdflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Större rödögonflickslända Erythromma najas
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Blå kejsartrollslända Anax imperator
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Ravlunda. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ravlunda. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.