Glöm inte anmäla dig till årsmötet!

Den 5 maj är det dags för föreningens årsmöte, denna gång har turen kommit till Östergötland. I vanlig ordning blir det kringaktiviteter. Dessa planeras för närvarande och är delvis väderberoende, så vi återkommer om dessa samt exakta hålltider.

Två föredrag är klara:
– Biogeografisk uppföljning av Sveriges trollsländor: Tommy Karlsson. Hur ser läget ut för våra hotade arter, var har de eftersökts osv.
– Exotiska trollsländor från resor till Australien, Marocko, Turkiet, m fl: Magnus Billqvist. Vi får se exempel på spektakulära arter från ett knippe länder, varav några arter är sådana som hittats i samband med handel av akvarieväxter även på våra breddgrader.

Vi börjar med att besöka Rosenkällasjön för att leta efter vinterflickslända. Se mer om området här.

Det blir också i vanlig ordning försäljning av böcker, dekaler, smycken med mera.

På kvällen samlas de som vill och äter middag till självkostnadspris ihop på trevlig lokal. I övrigt är arrangemanget gratis.

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Välkomna!

Månadens trollslända: röd flickslända

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

April är här vilket innebär att vinterflicksländorna börjar röra på sig från sina övervintringsplatser. De flesta vårar, men knappast denna långa och kalla, innebär det också att de första andra arterna brukar kunna börja flyga. En av de allra tidigaste, mest iögonfallande, lättbestämda och vackra arterna är röd flickslända. Kring sista veckan i april brukar den kunna hittas i södra Sverige och sedan flyger den länge, åtminstone in i augusti.

Läs mer om april månads trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Månadens trollslända: större klubbtrollslända

Belgrad, Serbien juli 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller få trollsländor är på vingarna här presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi blickarna till andra sidan Östersjön för en art som mycket väl kan dyka upp i Sverige.

Större klubbtrollslända har setts en gång i Finland, i början av september 2014, men ännu inte i Danmark, Norge eller Sverige. Fynd här framöver är dock väntade. Den har under en lång tid som så många andra arter som finns längs med rinnande vatten varit på tillbakagång, men en återgång till bättre vattenkvalitet och klimatförändringar har gjort att den på senare tid utökat sitt utbredningsområde i nordlig riktning. Som närmast finns den regelbundet i norra delarna av Tyskland och i Estland.

Läs mer om mars månads trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Sommarläger i Närke 2018

Pudrad kärrtrollslända. Foto: Per Karlsson Linderum / Trollsländeföreningen.

Föreningens tredje sommarläger tar plats i Närke 28/6-1/7. Alla är välkomna, oavsett kunskapsnivå. Alla tider är i dagsläget preliminära, men vi samlas varje dag för att gemensamt eller i flera grupper samåka. Sommarlägret arrangeras tillsammans med Närkes Insektsförening.

Det är gratis att delta för alla som är med på dagarna. Man behöver inte boka eller anmäla närvaro, det är bara att dyka upp. Det kan dock vara bra att anmäla sig ändå, då vi dagligen bestämmer vilka platser vi ska besöka.

Se preliminärt program med mera här.

Månadens trollslända: ljusröd ängstrollslända

Teneral, Spanien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller få trollsländor är på vingarna här presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi blickarna till andra sidan Östersjön för en art som mycket väl kan dyka upp i Sverige.

Inga nordiska fynd är i dagsläget kända av ljusröd ängstrollslända, men den är känd för att vissa år göra större rörelser. Få arter har en så stor tendens att samla på sig parasiter som ljusröd ängstrollslända. Var därför extra uppmärksam på av parasiter nedtyngda ängstrollsländor.

Läs mer om februari månads trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Månadens trollslända: sibirisk mosaikslända

Äggläggande hona i Finland 2016. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi dock inte blickarna längre bort än till våra östliga grannländer, för där hittar vi sibirisk mosaikslända.

Sibirisk mosaikslända är en riktig jätte! Det är Nordens största trollslända och en av de allra största i Europa. Denna kraftiga lilla helikopter till trollslända förekommer i skogsmiljöer med näringsfattiga mindre skogssjöar och mossgölar. Den ses sällan långt därifrån så chansen är nog liten att den kommer att dyka upp i Sverige. Men med trollsländor vet man förstås aldrig!

Läs mer om januari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Har du trollsländeabstinens?

Det har vi och det känns långt till våren och flygande trollsländor. Men det finns faktiskt en art i Sverige som spenderar vintern som fullbildad slända. Frågan om trollsländor bara lever en dag är den vanligaste av alla frågor vi får, och ett svar kan då vara att berätta om vinterflicksländan. Den lämnar sitt larvstadium under sensommaren och kan påträffas till juni året därpå. Vinterflicksländan sätter sig tillrätta under november och övervintrar sedan på samma plats till vårsolen börjar värma upp dem i mars-april. Hur övervintringen går till illustreras fint i denna nederländska film, som fokuserar på den närbesläktade arten sibirisk vinterflickslända, men båda arterna har likadan livscykel och även den sibiriska arten har setts tillfälligt i Sverige.

Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke

Närkes Insektsförening atlasinventering av landskapets trollsländor har avslutat sin andra fältsäsong. Många spännande fynd har gjorts och flera tidiga slutsatser kan dras tack vare inventerarnas gemensamma insatser. Projektet är ett fyraårigt inventeringsprojekt 2016-2019 med syftet att är dels att undersöka och kartlägga Närkes trollsländefauna och dels att främja allmänhetens intresse för insekter och naturen i stort. Inventeringen sker på helt ideell basis. Projektet tjuvstartade 2016 men huvudinventeringen sker 2017-2019. Eventuellt kommer kompletterande insatser att göras 2020 i dåligt inventerade rutor. Här summeras resultatet och intrycken så här långt.