Månadens trollslända: blågrön mosaikslända

Blågrön mosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Månadens trollslända är en riktig publikfriare som är älskad och uppskattad av de allra flesta. I detta fall beror det säkerligen på att arten lyckats kombinera vackra färger med att både vara vanlig och lätt att komma nära. Inte minst är blågrön mosaikslända den av alla trollsländor i landet som mest uppehåller sig i trädgårdar. Hanen är läckert tecknad i himmelsblått, äppelgrönt och svart, medan honan är något mer diskret med brunt mönster och antingen huvudsakligen grön eller blåaktig. Även om blågrön mosaikslända är enkel att känna igen förväxlas den varje år många gånger med betydligt ovanligare arter som grön mosaikslända och grön flodtrollslända. Troligtvis beror detta dock på att de som ser ”en stor grön trollslända” söker på det och då får träffar på de två ovanligare medan deras bilder nästan alltid visar trädgårdsarten nummer ett: blågrön mosaikslända.

Har du haft den på besök? Rapportera gärna det på Artportalen! För även om den är vanlig så är den på spridning och utan rapporter om dess förekomst kan vi inte följa dess expansion. Läs mer om arten och se fler bilder här.

Tack för den här gången!

I dagarna fyra har årets Sommarläger just avslutats, med deltagare från stora delar av landet. Det blev fint väder också, vem hade vågat hoppas på det efter flera regniga veckor? 25 arter trollsländor sågs varav en, mindre rödögonflickslända, utgjorde ett förstafynd för Uppland. Tack till alla som deltog – nästa år hoppas vi att lägret kan hållas i Dalarna.

Delar av deltagarna under lördagens utflykt till Uppsala. Foto: Ingela Gustafsson.

Mosaik 2/21 på gång

Nästa nummer av MOSAIK är under färdigställande och kommer troligtvis ut till alla medlemmar i början av augusti. Vi hoppas det är något ni ser fram emot! Ur innehållet i 2/21 som omfattar (minst) 50 sidor kan nämnas:

– Säsongen är långt ifrån över men då det gjorts en hel del intressanta fynd redovisar vi för dessa. Läs om flera nya provinsfynd, landets andra karmintrollslända, bästa beviset för att klarblå mosaikslända reproducerar sig i landet, mindre rödögonflicksländans fortsatta expansion med mera.
– Artikelserien Porträttet återkommer efter en tids frånvaro. Linda Birkedal har samtalat med Tommy Karlsson, pionjären som låg bakom landets första regionala atlasinventering och som ansvarar för Sveriges uppföljning och rapportering av arterna inom den biogeografiska uppföljningen.
– Per Karlsson Linderum har varit i Albanien på naturresa och berättar om trollsländor, naturen, bunkrar och delikatesser i ett av Europas mest glömda hörn.
– I Kåseriet bjuder vi in medlemmar att fritt kåsera kring trollsländor. Den här gången välkomnar vi John Strand som berättar om projektet LIFE-Good Stream och hur det fått honom biten av trollsländor.
– Linné var som vanligt först men vilka har sedan satt sin prägel på den svenska odonatologin? I den särklass längsta artikel vi haft med i MOSAIK redogör Magnus Billqvist för den svenska odonatologins historia, från Linnés lärare Kilian Stobæus på 1700-talet till den första karmintrollsländan 2019.

Månadens trollslända juli

Två arter av flicksländor dominerar kraftigt under sensommaren, nästan var du än befinner dig i landet kommer framöver sjöflickslända och pudrad smaragdflickslända att vara vanligast. Båda flyger dessutom länge, åtminstone in i september, så det är en bra idé att lära sig dessa två ordentligt. På det sättet kan du utesluta flera andra, liknande arter som inte alls förekommer lika rikligt. Månadens trollslända är en riktigt vanlig trollslända som finns allmänt på de flesta håll i Sverige och inte sällan ses i 100-tals eller till och med 1000-tals exemplar på samma plats. Den är lik flera andra arter men dessa är mycket mindre vanliga eller finns inte i hela landet. Hanen är tecknad i blått och grönmetallic, medan honan är smaragdgrön och beigegul. Sent på säsongen är de slitna och antar då en mer mörk eller brunaktig färgton. Pudrad smaragdflickslända finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, men särskilt vegetationsrika, grunda och stillastående vattenmiljöer, helst utan fisk eller kräftor. Läs mer om och se fler bilder på månadens trollslända här.

Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Nya aktiviteter i kalendern

Sommarläger och trollsländehåvning för nybörjare: se kalendern här intill för nya aktiviteter i sommar! Sommarlägren är våra mest uppskattade arrangemang och efter förra årets inställda läger på grund av pandemin är det nu tillbaka.

Tack för din röst!

Nu är omröstningen av landskapstrollsländor slutförd: stort tack till alla er som röstade! Styrelsen kommer nu att se över resultatet och framöver presentera det på olika sätt.

Vi nominerar landskapstrollsländor

Även om det går förhållandevis bra för trollsländorna i Sverige så vill vi tillsammans med Natursidan uppmärksamma dem och miljöerna de lever i mer. Väldigt få arter är nationellt rödlistade men vi har ett moraliskt ansvar för ett knippe arter som är relativt vanliga här men hotade i stora delar av övriga EU. Pågående klimatförändringar har gjort att vi fått en del nya arter söderifrån, samtidigt som nordliga arter drar sig längre norrut. En del arter är välkända och enkla att se och känna igen, med stor utbredning. Andra är mer sällsynta för att de exempelvis är knutna till specifika miljöer eller så finns de endast regionalt. Ett sätt att uppmärksamma trollsländorna och deras miljöer är att utse en landskapstrollslända för varje landskap. I våra nomineringar har vi försökt spegla ovanstående och nedan redovisar vi för hur vi har resonerat.

Nomineringarna och hur man röstar presenteras på årsmötet den 2 maj. Först efter årsmötet blir det möjligt att rösta.

Så här har vi kommit fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor har till och med 2020 observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet har utelämnats. Detsamma gäller vassmosaikslända då denna sedan tidigare är utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstår gör då 57 arter som ska fördelas på 24 landskap. Detta innebär att samma art förekommer som förslag för mer än ett landskap, men vi har minimerat det så att samma art inte finns med mer än som mest två gånger.

Det vi beaktat är följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller hotad.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet/faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången i landskapet.
• Eftersträvat representation av samtliga släkten.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Eftersträvat att samtliga 57 arter finns med.

Vem vill inte ha en bred trollslända på näsan? Bred trollslända är en av de tolv arter trollsländor som Linné var först med att beskriva. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: april

Äntligen börjar det närma sig, om några veckor börjar det röra på sig! En av de allra första är en av de vanligaste flicksländorna i skogsmiljöer: spjutflickslända. Sista veckan i april brukar de första kunna ses och ofta innan någon av de liknande arterna börjat flyga. Hannen är skimrande i blåsvart medan honan varierar mer i färgen, men är sedd bra även den något skimrande, lite metallisk i tonen. Spjutflickslända liknar flera av de andra arterna i samma släkte (Coenagrion) men har flera bra karaktärer för den som tittar lite närmare. Tänk på att de tidigaste, de som nyss lämnat larvhuden bakom sig, är dovare i färgerna. Se mer om månadens trollslända här.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.