Rekorduppträdande av vandrande ängstrollslända

Hittills i år har det redan rapporterats fler vandrande ängstrollsländor än någonsin tidigare. Flest i Skåne, men även Öland, Gotland och för första gången i Bohuslän, Halland och Uppland. Sannolikt finns det många, många fler där ute och chanserna är goda för att den finns i långt fler landskap. Passa på att leta efter den nu, innan de andra röda ängstrollsländorna blir röda. Leta särskilt efter den i ganska kala vatten, som nyskapade eller andra med öppna strandpartier. Kalkbrott, grustag och liknande t ex.

Månadens trollslända juni

Nu är vi inne i juni månad och allt fler trollsländearter flyger. En art som är karakteristisk men som ändå ofta misstas för andra är större sjötrollslända. Hannen är blå och svart medan honan (och den yngre hannen) är tecknade i gult och svart. Det är främst de senare som orsakar felbestämningar, troligen för att hannen ser så annorlunda ut att man missar att honan är helt annorlunda.

Se mer om månadens art större sjötrollslända här.

Större sjötrollslända, hona med skadade vingar. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tack!

Tack alla som kom på den fullbokade kursen i Varberg, som vi arrangerade med Naturskyddsföreningen i Varberg. Vädret var inte alls optimalt, men vi lyckades förlägga teoripassen inomhus när vädret var riktigt dåligt, och tiden utomhus när det var bättre.

Största skälet till att kursen hölls i Varberg var att Naturskyddsföreningen i år startar en inventering av kommunen, vilken alla är välkomna att vara med på. Därför kommer vi att förlägga årets sommarläger i trakten, mer information om lägret här. För mer info om inventeringen kontakta Anna i Varberg, se här.

Större delen av helgens kursdeltagare under söndagens utflykt. Foto: Ingela Gustafsson / Trollsländeföreningen.

Dags för nästa medlemsblad

Vi har nu börjat producera föreningens nästa medlemsblad, det som endast går till dig som är medlem. Har du något du vill bidra med? Eller önskemål och synpunkter? Skicka dem då till Magnus Billqvist!

Deadline för material är 10 juni.

Är du ny medlem och vill ha våra föregående blad? Hör av dig till Magnus så löser han det.

Månadens trollslända maj

Nu har vi äntligen kommit till den tid på året då de första trollsländorna utöver vinterflicksländan börjar att flyga. Guldtrollslända, nordisk kärrtrollslända och mörk lyrflickslända har hittills rapporterats. En annan art som snart kommer att börja ses är större rödögonflickslända. Inledningsvis brukar de ställa till med problem vid artbestämningen då de som unga, fräscha individer inte har så tydligt röda ögon som man förväntar sig att se. I början är de kraftigt gula och svarta, de röda ögonen kommer efter hand, liksom hannens blå partier. Se mer om månadens trollslända större rödögonflickslända här.

Hanne. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända april

Den fyrfläckade trollsländan är dels en av de mest karakteristiskt tecknade arterna och dels är den mest rapporterade arten i Norden på grund av sina stora utbredning. Detta är en mellanstor trollslända som helt saknar blå eller röda färger och främst är diskret tecknad i bruna–brungula toner. De gula tonerna försvinner ganska snabbt, vilket gör att äldre individer ger ett grådaskigt intryck. De första individerna för året brukar i södra Sverige kunna ses kring Valborg, och sedan flyger den hela sommaren. Se mer om månadens trollslända här.

Välkommen på årsmöte med föredrag och utflykter

Föreningens årsmöte avhålls (12-)13-14 april på Hörjelgården i Skåne, dit alla är välkomna, oavsett om man är medlem eller ej.

Lördagens program: samåkning till lokaler för vinterflickslända. Ulf Norling är med oss för att hjälpa oss att hitta larver av olika arter. Efteråt ger Ulf oss en grundlig introduktion till larver. Det blir ekologi, artbestämningstips med mera. På kvällen föredrag om trollsländor i Singapore och Magnus Billqvist ger oss utifrån den kommande boken ”Nordens trollsländor” en djupdykning i hur man skiljer på de två arterna vinterflicksländor.

Söndagen börjar med årsmötesförhandlingar. I samband med detta visas bilder från årets aktiviteter och information om vad som är på gång i föreningen ges. Årsmötet börjar 10.00 och i samband med det bjuder vi på fika. Efter årsmötet åker vi ut och besöker fina områden på Österlen.

Mer information, anmälan, handlingar med mera hittar du i kalendern här.

Månadens trollslända: jan-feb 2019

Under den tid på året då inga trollsländor flyger i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Turen har nu kommit till ett släkte som av många anses vara bland de mest slående arterna i världen: släktet Rhyothemis. Se fler bilder på fler arter och läs mer om släktet här.

Rhyothemis phyllis