Blåpannad sjötrollslända

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) D: Südlicher Blaupfeil Dk: Sydlig Blåpil FIN: Silosinikorento GB: Southern Skimmer N: –


Blåpannad sjötrollslända finns längs långsamt rinnande vattendrag, i trögflytande diken och närbelägna biflöden, grustag och andra grunda vatten med ganska lite vegetation och en del bar mark i ett öppet landskap. Även bräckt vatten tycks passa den. Hittills har inga fynd gjorts i Norden av denna starkt expanderande art. Tillfälliga gäster har man nog störst chans att hitta längs kusten eller i kustnära, skyddade lägen.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Större klubbtrollslända Gomphus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna