BMS15: Presentationer och material

På denna sida kommer vi att lägga ut de presentationer vi fått tillåtelse att lägga ut. De läggs ut som lågupplösta pdf-filer.

Vi lägger ut dem efterhand vi får tillåtelse, så saknar du något så återkom senare. Vi lägger också ut annat som kom upp under konferensen; se under rubriken övrigt.

1Pass 1. Fauna- och floraväkteri och rödlistade arter
– Om senaste rödlistan. Karin Ahrné, ArtDatabanken.               
Faunaväkteri i Sverige. Pavel Bina, ArtDatabanken.
Det skånska floraväkteriet. Åke Svensson, Lunds Botaniska Förening.

Pass 2. Skånska sötvatten
Läget för de skånska groddjuren. Marika Stenberg, Ekoll AB.
– Invasiva arter i skånska sötvatten. Nils Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne.
– Hur kommer vår trollsländefauna att förändras? Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen i Skåne & Trollsländeföreningen.
Tullstorpsåprojektet ur ett kommunalt perspektiv. Cathrine Ek, Trelleborgs kommun.
Biomanipulering – ett sätt att rädda hotade arter! Bálint Wagner.

Pass 3. Skog- och trädmiljöer
Skånska jätteträd. Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen i Skåne.
– Vad kan svampar berätta om skyddsvärd bok- och ekskog? Kompakt taggsvamp Hydnellum compactum som ett exempel. Johan Nitare, Skogsstyrelsen.            
– Mulmholkar: en boplats för hotade hålträdsarter? Nicklas Jansson, Länsstyrelsen Linköping.
– Nyheter från insektsfronten. Mikael Sörensson, Lunds universitet/ Entomologiska Sällskapet i Lund.
Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris.

Övrigt
Information om skånska jätteträd.
Uteklassrummet Ljungen (veteranisering av träd).
Bioblitz i Skåne 2016.