Brun mosaikslända

aesgrakAeshna grandis (Linnaeus, 1758) D: Braune Mosaikjungfer Dk: Brun Mosaikguldsmed FIN: Ruskoukonkorento GB: Brown Hawker N: Brunlibelle


Brun mosaikslända finns i väldigt många typer av stillastående och långsamt rinnande, vegetationsrika vatten, men är mest individrik i skogsmiljöer och kan i utpräglade jordbrukslandskap vara fåtalig eller saknas. Larvutvecklingen tar två till fyra år.

Arten förekommer allmänt eller mycket allmänt inom nästan hela sitt utbredningsområde och är en av de allra mest rapporterade trollsländorna i Norden. Det är en av få trollsländor som över huvud taget har observerats på Island (aug 2011), men allt tyder på att den liftat dit med fartyg.

Fenologi 2010-2015. Observationer utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.