Gulfläckad ängstrollslända

symflakSympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) D: Gefleckte Heidelibelle Dk: Gulvinget Hedelibel FIN: Elokorento GB: Yellow-winged Darter N: Gulvinget høstlibelle


Gulfläckad ängstrollslända finns i varma vatten och kärr som kan vara ganska sura eller näringsfattiga. Vattnen är grunda och vegetationsrika och kan nästan helt sakna öppna vattenytor. Dessa kan mycket väl torka ut under högsommaren och den kan hittas i mer eller mindre tillfälliga vatten som skapats genom kraftiga regnfall. På grund av detta kan arten under väldigt torra år nästan utebli medan den andra år förekommer betydligt vanligare, vilket också beror på att det då kommer stora inflöden från kontinenten.

Larvutvecklingen är vanligen ettårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Gulfläckad ängstrollslända finns i hela Danmark och i södra och mellersta Sverige och Finland. I Norge finns den i den sydöstra delen samt i ett isolerat område i mellersta delen. Arten har under delar av sitt utbredningsområde gått kraftigt tillbaka och även försvunnit regionalt från många länder i Europa. Även i södra Sverige och Danmark var arten förr betydligt mer utbredd.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.