Gungflymosaikslända

aessubkAeshna subarctica (Walker, 1908) D: Hochmoor-Mosaikjungfer Dk: Højmose-Mosaikguldsmed FIN: Suoukonkorento GB: Bog Hawker N: Torvmoseøyenstikker


Gungflymosaikslända finns enbart vid vatten med riktigt blöta, närmast grötaktiga gungflyn med vitmossa där honan lägger ägg. Det innebär våtmarker som näringsfattiga mossar, myrar, igenväxande eller vegetationsrika torvgravar i skogsmiljöer och kanter på mindre sjöar.

Arten kan hittas tillfälligt utanför dessa miljöer men påträffas inte regelbundet eller är mycket sällsynt förekommande där gungflyn saknas. Det innebär att gungflymosaikslända helt saknas i näringsrika och öppna områden som odlingslandskap.

Fenologi 2010-2015. Observationer utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Obsar utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data fr Artportalen.

Utbredd i Finland, Norge och Sverige, men lokal på grund av brist på sådan specialiserad miljö som den vill ha. Arten saknas därför helt i till exempel öppna jordbrukslandskap som delar av Skåne eller på Öland och Gotland, och i Danmark är den lokalt förekommande.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.