Klarblå mosaikslända

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) D: Südliche Mosaikjungfer Dk: Sydlig Mosaikguldsmed FIN: Hohtoukonkorento GB: Blue-eyed Hawker N: –

Hanne klarblå mosaikslända, Öland 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Klarblå mosaikslända återfinns särskilt i mycket grunda, stillastående, vegetationsrika vatten som kan torka ut helt under säsongen. Det kan röra sig om tillfälliga vatten eller fördjupningar av olika slag i våtmarker som torkar ut under sommaren men översvämmas på våren. Larvutvecklingen tar ett till tre år.

Första fynden i Sverige av klarblå mosaikslända gjordes på tre platser i Skåne under 2010 och under 2011 sågs den vid två tillfällen. Under 2010 skedde även parning och äggläggning och med en tvåårig larvcykel var det under 2012 den skulle kunna återfinnas vid Svarta hål väster om Krankesjön. Trots besök vid lämplig tidpunkt rapporterades dessvärre inga återfynd.

Fenologi 2010-2011. Data från Artportalen. Data från Artportalen.

Klarblå mosaikslända är en rörlig art som kan variera stort i antal mellan åren och kan nog påträffas var som helst, liksom andra mosaiksländor. De skånska fynden är gjorda vid en liten våtmark i inlandet, i ansamlingar av höstmosaiksländor i direkt anslutning till kusten, längs ett skogsbryn i inlandet och i en kustnära våtmark. Fynden på Öland 2010-2011 är gjorda i Helgolandsfällan på Ottenby.

Under 2011 gjordes fyra fynd på Öland. Två fynd har gjorts i Danmark (båda 2006) och ett i Finland (2008). 2018 var ett ovanligt bra år för arten på de Brittiska öarna och en hanne nådde ända till Island. Samtliga nordiska fynd är gjorda inom perioden 21/7-25/8.

Inga fynd gjordes i Skandinavien 2012-2018. På Öland och på Gotland sågs i augusti 2019 flera individer och parning samt äggläggning. I Skåne noterades ensamma hannar på två platser och även osäkra observationer gjordes.

Fyndbilden i Sverige 2010-2019-08-20. Från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.