Ljusröd ängstrollslända

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) D: Südliche Heidelibelle Dk: Sydlig Hedelibel FIN: – GB: Southern Darter N: –


Inga nordiska fynd är i dagsläget kända, men eftersom arten är känd för att vandra väldigt långa sträckor, kan den mycket väl dyka upp här som tillfällig gäst. Störst chans att hitta den bör man ha vid kusten under sen sommar och tidig höst. Som närmast har den hittats i norra Tyskland.

Den förekommer i vegetationsrika, grunda småvatten och skyddade vikar i sjöar. Lokalerna är ofta utsatta för stora vattenståndsfluktuationer och kan vissa säsonger helt torka ut.

Länkar
Trollsländebloggens förenklade nyckel till artbestämning av ängstrollsländorna.
– Next Stop Sweden? Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Större klubbtrollslända Gomphus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna