Månadens trollslända: nordisk kärrtrollslända

Ung hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ung hane nordisk kärrtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Äntligen har vi nått månaden april och vi kan börja se fram emot fler flygande trollsländor. Riktigt varma vårar kan man åtminstone i den sydligaste delen av landet då påträffa några arter under sista veckan av månaden. De arter som man har störst chans att stöta på i månadsskiftet april/maj är fyrfläckad trollslända, röd flickslända, spjutflickslända, mörk lyrflickslända, guldtrollslända samt månadens trollslända nordisk kärrtrollslända. Nordisk kärrtrollslända är en tämligen allmän art i hela landet, men den har lite krav på sin miljö och kan inte hittas var som helst. Se mer om den här.

Föregående månadstrollsländor
2015: Mars: vinterflicksländaApril: griptångsflickslända Maj: tidig mosaikslända. Juni: bred trollslända. Juli: blågrön mosaikslända. Aug: grön flodtrollslända. Sep: höstmosaiksländaOkt: tegelröd ängstrollsländaNov: större ängstrollslända. Dec: brun kejsartrollslända2016: Jan: karmintrollslända. Feb: västlig trädflickslända. Mars: sibirisk vinterflickslända.

Bli medlem i Trollsländeföreningen: info här.