Månflickslända

coelunkCoenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) D: Mond-Azurjungfer Dk: Måne-Vandnymfe FIN: Kuutytönkorento GB: Crescent Bluet N: Måneblåvannymfe


Månflickslända påträffas i flera olika vattenmiljöer, men är vanligast i grunda, rena och stillastående vatten. Ofta förekommer flytbladsvegetation, som näckrosor och nate, eller lägre, stående vegetation ute i vattnet, som sjöfräken och säv. Öppna vatten med breda, vegetationsrika strandkanter är också lämpliga. Norrut finns den även i näringsfattiga vatten med grusbottnar utan mycket vegetation.

Månflickslända saknas oftast i igenväxta vatten, i vatten med mycket kaveldun och vass, och i högintensiva jordbruksmarker.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Månflicksländan är i många fall lokal och sällsynt förekommande men kan vara lokalt allmän. Den finns utbrett i Danmark, Finland och Sverige, med mer fläckvis förekomst i Norge, men är säkerligen förbisedd och underrapporterad från åtminstone Sverige.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.