Mindre smaragdflickslända

Lestes virens (Charpentier, 1825) D: Kleine Binsenjungfer Dk: Lille Kobbervandnymfe FIN: Hentokeijukorento GB: Small Spreadwing N: – (annat svenskt namn: sydlig smaragdflickslända).


Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Mindre smaragdflickslända är en av de sista eller kanske till och med den flickslända som flyger allra senast under hösten (vinterflickslända undantaget). Den kan ses åtminstone en bit in i oktober och nya fenologirekord är väntade i takt med milda höstar. Kanske kan den ses in i november?

Mindre smaragdflickslända är långsmal och smäcker, särskilt hanarna är tydligt smalare och mer eleganta än de närmaste släktingarna pudrad respektive kraftig smaragdflickslända. Båda könen skiljs enkelt från dessa på den tydligt gula färgen i nacken (se bild nedan i galleriet).

Ung hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre smaragdflickslända observeras i en mängd vattenmiljöer men mest i närings- och vegetationsrika småvatten, speciellt i grunda vatten som är på gränsen till att växa igen. Den kan också vara talrik i mer näringsfattiga mossgölar och i våtmarker i skogsmiljöer, och i vatten av mer tillfällig karaktär.

Äggen läggs i vattenväxter eller i landväxter i strandkanten som kan översvämmas. Livscykeln är ettårig.

Samtliga rapporter 1976-2016-09-30

Samtliga rapporter 1976–2016-09-30

Mindre smaragdflickslända är lokalt förekommande i de sydöstra landskapen i Sverige, där den kan vara lokalt allmän men mer fåtaligt vissa år. En tendens till spridning i landet finns, med det nordligaste fyndet i Uppland 2007.

I Danmark är den lokal och sällsynt och de senaste åren endast rapporterad från en handfull lokaler på Själland och Bornholm. Äldre fynd finns dock även från Lolland och Jylland. I Finland sågs den för första och hittills enda gången i augusti 2011.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Faktablad: Lestes virens [mindre smaragdflickslända]. ArtDatabanken 2007-10-03.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.