NY TROLLSLÄNDA I SVERIGE!

Nu måste vi redigera vår information om Sveriges trollsländor på vår hemsida, för idag sågs karmintrollslända för första gången i landet. Arten har varit mycket väntad men vi skickar icke desto mindre ett stort grattis till Sven Johansson som fann en fin hanne vid Flodahusdammen i Skåne.

Läs mer om den för landet nya arten här.

Första fyndet i Sverige: Ravlunda, Skåne juli 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.