Nyhetsblad december 2016

Hej medlemmar!
Här kommer ett nyhetsbrev med fokus på 2017 till er alla. Nyhetsbreven ligger dolda på hemsidan så det är enbart ni som kommer åt dem via den länk eller mejl ni fått.

MEDLEMSKAP 2017
Medlemskap för 2017 kostar 100 kr. Är du redan medlem sätter du in 100 kr på föreningens bankgiro 5095-8826 och anger namn eller medlemsnummer. Från och med 2017 kommer medlemmar att få förtur till vad vi tror är attraktiva kurser och läger med mera.

KURSER
Under 2017 planerar vi att hålla minst en kurs om larver och/eller larvhudar. Kursledare kommer med stor sannolikhet att vara Christophe Brochard, författare av de idag troligen bästa tillgängliga böckerna på ämnet. Kurserna kommer förhoppningsvis att vara gratis för er medlemmar och ni har också förtur. Mer info kommer.

LÄGER
Vår målsättning är att arrangera ett sommarläger varje år, men 2016 blev det inget då vi var arrangörer av konferensen ECOO. 2017 blir det däremot ett sommarläger: i Dalsland 27-30/7. Skriv in det i era kalendrar redan nu! Under 2018 är tanken att vi ska ha sommarläger i Närke med Närkes Insektsförening, som har startat en atlasinventering av trollsländor.

TRÄFF I SMÅLAND
Årsmötet tar plats 3 juni 2017 i Småland, med sedvanliga äventyr i fina trollsländemarker i landskapet under den långhelg som omger 3/6. Mer info kommer.

KONFERENSER
Under 2017 arrangerar vi ingen konferens, men det sker två under året och en 2018 som vi redan känner till och som kan vara av intresse.

– 16-20 juli 2017 International Congress on Odonatology, Cambridge, England.
– Projektet SemiAquaticLife kommer att arrangera ett internationellt seminarium i Skåne v. 35 2017.
– juli 2018 European Congress on Odonatology, Tjeckien.

AVSLUTNINGSVIS…
Vill vi tacka alla som ställt upp som volontärer, bidragit med bilder eller på annat sätt stöttat oss under året: TACK!

Har du tankar, synpunkter, frågor eller idéer? Välkommen att kontakta oss!
Våra kontaktuppgifter finns här.