Nyhetsblad maj 2017

Hej medlemmar!
Här kommer ett brev med nyheter till er alla. Nyhetsbreven ligger dolda på hemsidan så det är enbart ni som kommer åt dem via den länk eller mejl ni fått.

GLÖM INTE MEDLEMSKAP 2017
Medlemskap för 2017 kostar 100 kr. Har du inte gjort det redan så sätt in 100 kr på föreningens bankgiro 5095-8826 och ange namn eller medlemsnummer. Från och med nu kommer medlemmar att få förtur till kurser, läger, workshops med mera.

ÅRSTRÄFF I SMÅLAND
Föreningens andra årsmöte sker som tidigare meddelats den 3:e juni i Småland, närmare bestämt på Naturum Kronoberg på Huseby Bruk dit alla är välkomna, oavsett om man är medlem eller ej. Vänligen se här för mer info om anslutande exkursioner, anmälan med mera. Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan samt finnas tillgängliga på årsmötet.

KURS I HÖST
I september planerar vi att hålla en kurs om larver och/eller larvhudar. Kursledare är holländaren Christophe Brochard, författare av de idag troligen bästa tillgängliga böckerna på ämnet. Kurserna kommer troligtvis att vara gratis för medlemmar vilka också har förtur. Mer info kommer.

SOMMARLÄGER I DALSLAND
Föreningens andra sommarläger tar plats i Dalsland 27-30/7. Alla är välkomna, oavsett kunskapsnivå. Vi utgår från trakterna kring Edsleskogs Värdshus, där vi samlas varje dag. Boka boende där eller på annan plats i närheten, eller campa!

Det är gratis att delta för alla som är med på dagarna. Man behöver inte boka eller anmäla närvaro, det är bara att dyka upp. Det kan dock vara bra att anmäla sig ändå, då vi dagligen bestämmer mötesplats(er) och vilka platser vi ska besöka.

Vi samlas varje morgon och delar in oss i grupper och spenderar dagarna så mycket ute som möjligt, och försöker se så många arter som möjligt i olika typer av miljöer. Dalsland är ganska dåligt undersökt vad gäller trollsländor, så förutom att vi träffas och får nya vänner, lär vi oss inte bara om hur man känner igen och hittar olika trollsländor, utan vi bidrar också direkt till att mer kunskap om den dalsländska trollsländefaunan kommer fram. På kvällarna minglar vi, tittar på bilder, grillar, badar, med mera.

Allt sker till självkostnadspris. Mat ordnar man själv eller ihop med andra deltagare. Samåkning i allra största mån, med samling för gemensam färd. Vill du möta upp senare under dagen går det också bra, bara kontakta någon av oss som är där. Tänk på att mobiltäckningen lokalt kan vara mycket dålig. Lämna i så fall meddelande eller skicka SMS så ringer vi upp när vi kan.

Frågor? Skicka e-post till magnus.billqvist@gmail.com eller skicka sms på 0709/641 443. Mer detaljer senare! (Sommarlägret 2018 kommer att ta plats i Närke?

NY FOLDER OM TROLLSLÄNDOR
Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du söka efter sju trollsländearter som extra uppmärksammas via en kampanj som startades 2016 och som nu går in på sitt andra år, med ny, uppdaterad informationsfolder. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller listade i EU:s habitatdirektiv. Trollsländekampanjen lyses ut av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan ArtDatabanken, Länsstyrelsen Östergötland, Sveriges Entomologiska Förening och Trollsländeföreningen.

Var i Småland finns grön mosaikslända? Kan man hitta flera platser för den sällsynta dvärgflicksländan? Finns grön flodtrollslända längs Piteälven? Det finns många frågor att ställa sig när man läser om de sju uppmärksammade arterna. Ladda ner foldern som pdf här.

KONFERENSER
Under 2017 arrangerar vi ingen konferens, men det sker två under året och en 2018 som vi redan känner till och som kan vara av intresse.

– 16-20 juli International Congress on Odonatology, Cambridge, England.
– Projektet SemiAquaticLife arrangerar ett internationellt seminarium i Skåne 8 juni på temat trollsländor och dykare.
– juli 2018 European Congress on Odonatology, Tjeckien.

EXKURSIONER
Under 2018 planerar vi att arrangera vars en exkursion på eller i anslutning till de orter där vi i styrelsen bor och verkar. Vi vill gärna att fler aktiviteter sker på andra orter: vill du hjälpa till? Hålla i en dagsutflykt? Eller vill du att vi kommer till din ort? Kontakta oss gärna!

FALSTERBO BIRD SHOW (FBS)
Även den här hösten är vi med som utställare på FBS. Träffa oss där 1-3 september. Förutom exkursioner, guidningar, föredrag, barnaktiviteter med mera kommer vi med stor sannolikhet att för första gången kunna visa upp handgjorda silversmycken framtagna särskilt för Trollsländeföreningen. Örhängen, halsband med mera. Kom och hälsa på oss: kanske vill du ställa upp som volontär? Kontakta oss i så fall!

AVSLUTNINGSVIS…
Vill vi tacka alla som ställt upp som volontärer, bidragit med bilder eller på annat sätt stöttat oss under året: TACK!

Har du tankar, synpunkter, frågor eller idéer? Välkommen att kontakta oss!
Våra kontaktuppgifter finns här.