NYHETSBREV DECEMBER 2015

Hej medlemmar!
Här kommer vårt första egentliga nyhetsbrev. 

INNEHÅLL

  • TSF-Logo-Version-4Medlemskap
  • Internationell konferens och fältresor (ECOO)
  • Föredrag 2016
  • Årsmöte 2016
  • Inget sommarläger 2016
  • Faunaväkteri
  • Nya böcker på gång
  • Regionala kontaktpersoner
  • På gång framöver: – Fler lokaltips – Väggkalender – ”Mystery Dragonfly” – Visningar  av samlingar – Svenska namn

Medlemskap
Vi har nu blivit tilldelade ett organisationsnummer av Skatteverket, och nästa steg blir att registrera ett bankkonto. Eftersom det har dragit ut på tiden har vi inte kommit igång med ett antal saker vi planerat och med anledning av det vill vi meddela att medlemskap tecknat för 2015 även gäller 2016. Med andra ord behöver ni som är medlemmar i dagsläget INTE betala för nästa år.

IGInternationell trollsländekonferens och fältresor 2016 (ECOO)
Trollsländeföreningen kommer under nästa år tillsammans med några andra aktörer att arrangera en konferens som följs av två olika resor inom Sverige. Se mer om ECOO på svenska här eller gå direkt till huvudsidan som är på engelska här. Läs om resorna här.

Föredrag 2016
Två föredrag är i dagsläget spikade, båda (tyvärr) i Lund (se mer om dem här). Tipsa gärna din lokala eller regionala Entomologiska förening, Naturskyddsföreningskrets el motsv att Trollsländeföreningen gärna håller föredrag runt om i landet. Under 2015 har föredrag hållits i Alingsås, Stockholm, Höllviken och Lund.

Årsmöte 2016
Årsmötet kommer att ske i Göteborgstrakten under våren: vi återkommer med mer info.

V Högaborg. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Från sommarlägret 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Inget sommarläger 2016
Under 2015 höll vi ett läger i Skåne och vår ambition är att arrangera ett inventeringsläger varje sommar, men inte under nästa år. På grund av att ECOO varar i drygt två veckor i juli och vi kommer att lägga mycket resurser på det känner vi att vi inte hinner med ett läger 2016. Vi återkommer med läger 2017, och hoppas kunna lägga det i en region där det inte finns så mycket känt om trollsländefaunan, som i Dalsland, Bohuslän eller Dalarna.

Faunaväkteri

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända ingår i Faunaväkteriet. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt om trenderna i deras populationsutveckling krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet. Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter: se mer här.

Under 2016 kommer Trollsländeföreningen i samarbete med åtminstone ArtDatabanken och Naturskyddsföreningen att ta fram ett material inriktat på de trollsländearter som omfattas av faunaväkteriet. Hur det kommer att te sig får vi återkomma om, men det kan mycket väl bli något i samma stil som gjorts de senaste åren som rört groddjur och bastardsvärmare: sök också efter de appar som finns!

Nya böcker på gång
Under 2015 kom boken om Östergötlands trollsländor (se mer om den här). På gång är också en atlas över Skånes trollsländor, troligtvis blir den klar under våren (utgivare är Naturskyddsföreningen i Skåne). Den tredje upplagan av den lilla behändiga boken Trollsländor i Sverige är snart på väg till tryckeriet, kanske är den klar strax efter jul. Utgivare är Stockholms Entomologiska Förening, så håll utkik här.

Regionala kontaktpersoner

Foto: Annica Nettrup / Trollsländeföreningen.

Foto: Annica Nettrup / Trollsländeföreningen.

Kontakta våra regionala kontaktpersoner om du vill få hjälp av olika slag, som att starta en studiecirkel om trollsländor eller arrangera föredrag.

Vill du vara föreningens kontaktperson i din region? Kontakta oss! Nedan hittar du de som finns i dagsläget.

Skåne: Magnus Billqvist
Småland: Ingela Gustafsson
Stockholm: Eric Renman
Västmanland: Joachim Karlsson
Öland: Helena Lager

På gång framöver

Ravlunda. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ravlunda saknas bland lokaltipsen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Styrelsen har massor med idéer och visioner att föreslå och ta tag i framöver. Här följer några, så ni får ta del av vad som diskuteras. Känner du att du vill vara med på något av detta så kontakta oss gärna!

Fler lokaltips
Vi har samlat tips på lokaler som är bra för trollsländor här. Vi tar gärna emot fler! Kontakta oss om du vill bidra med text, vi hjälper gärna till.

Under 2016 kommer föreningen att medverka till att producera och sätta upp informationsskyltar om trollsländor i Malmö, närmare bestämt vid Björkadammen i samarbete med Malmö stad.

Väggkalender 2017
Under 2016 kommer vi att utlysa en fototävling eller motsvarande, där de vinnande bilderna kommer att användas till en väggkalender. För att skilja sig från alla andra kalendrar kommer den att innehålla flygtider för alla arter och landskap samt en artlista, så man kan fylla i vilka trollsländor man har sett under året.

”Mystery Dragonfly”

Foto: Tommy Karlsson.

Tvåfläckad trollslända. Foto: Tommy Karlsson.

I brist på bättre namn kallar vi tills vidare denna idé för ”Mystery Dragonfly”. Tanken är att regelbundet under året ha en tävling för medlemmarna där man ska gissa vilken eller vilka arter som finns på bild. Man kommer att få olika poäng beroende på svårighetsgrad och fina priser kommer att delas ut, främst till den eller de som har flest rätt, men man ska ha chans att vinna något så länge man deltar.

Visningar av samlingar

Sveriges första vandrande smaragdflickslända. Från Biologiska Museets samlingar i Lund.

Sveriges första vandrande smaragdflickslända. Från Biologiska Museets samlingar i Lund.

Det finns omfattande samlingar av trollsländor på flera håll i landet, t ex på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, Biologiska Museet i Lund och på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Föreningen planerar att ha som återkommande aktivitet att besöka dessa samlingar och visa och berätta för medlemmar hur samlingarna uppkommit och hur de kan användas.

Svenska namn
Det är vår ambition att alla arter som förekommer åtminstone i Västpalearktis (motsvarande ungefär Europa, Nordafrika och Mellanöstern) ska ha svenska namn.

AVSLUTNINGSVIS…
Vill vi tacka alla som ställt upp som volontärer, bidragit med bilder eller på annat sätt stöttat oss under första halvåret: TACK!

Har du tankar, synpunkter, frågor eller idéer? Välkommen att kontakta oss!
Våra kontaktuppgifter finns här.

Foto: Håkan Jernehov.

Foto: Håkan Jernehov.