Tack för helgen!

Foto: Maja D. Manner.

Helgen med årsmöte och anslutande utflykter är över. Tack till alla som var med ute vid Biparadiset, Bäckaslövs våtmark, Baljeryd och Huseby gods. Lite otur med vädret under lördagen men ett 15-tal arter noterades ändå. Söndagen gav oss en fin förmiddag. Årsmötet hölls på Naturum Kronoberg. Styrelsen vill tacka Kristoffer Nilsson, som efter två år lämnar styrelsen, och hälsa Per Karlsson Linderum välkommen som ny ledamot.

Klicka här för att komma till ett galleri med bilder från helgen.

Nästa gång vi ses är på sommarlägret i Dalsland: mer info finns om det här!

Månadens trollslända: pudrad kärrtrollslända

Pudrad kärrtrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

En blåfärgad (hanen) slända som framförallt påträffas i mindre, näringsfattiga vatten som brunvattensjöar. Den har en nordöstlig utbredning i Europa och en historia av tillbakagång i södra och västra delen av sitt utbredningsområde. Den är relativt ovanlig i Sverige men finns spridd över hela södra delen av landet samt enstaka fynd längs Norrlandskusten. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen – finns den till exempel utbredd längs med hela Norrlandskusten?

Se mer om månadens trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Varmt välkomna på Trollsländeföreningens årsmöte med anslutande exkursion! 

(uppdaterat 2017-05-31 med handlingar till mötet: se längst ned i inlägget)

Föreningens andra årsmöte blir som tidigare meddelats den 3:e juniNaturum Kronoberg på Huseby Bruk dit alla är välkomna, oavsett om man är medlem eller ej.

Översiktskarta med startplats för exkursionen och platsen för årsmötet. Klicka på bilden för att se en större bild.

Biparadiset, Växjö. Klicka på bilden för att se en större bild.

Klockan 11.00 Exkursion, samling vid Biparadiset, en del av Bokhultets naturreservat som ligger i sydvästra delen av Växjö. När vi är klara vid Biparadiset reser vi gemensamt till en ny lokal och därefter tar vi oss till Huseby Bruk för lite avslutande skådning innan årsmötet startar. Utöver de vanliga tidiga arterna har vi förhoppningar om att se arter som citronfläckad kärrtrollslända och tidig mosaikslända
Medtag lunch och fika.

Naturum Kronoberg, Huseby Bruk.  Klicka på bilden för att se en större bild.

Klockan 16.00 Årsmöte, Naturum Kronoberg Huseby Bruk.
I samband med årsmötet visas bilder från årets aktiviteter, informerar om vad som är på gång i föreningen och bjuder på fika.
Passa på att bli medlem om du inte är det och förkovra dig bland trollsländeböcker och annat föreningen vill visa upp.

Anmälan och frågor
Till årsmötet vill vi ha anmälan så vi kan planera fika, sittplatser etc. Anmälan och eventuella frågor skickar ni till Ingela Gustafsson.
Alla är välkomna att följa med ut och titta på trollsländor och för att göra det behöver ni inte anmäla er men vi rekommenderar ändå att ni gör det, för att vara säker på att få aktuell information ifall vi till exempel behöver flytta inomhus vid dåligt väder.

Vill du boka boende rekommenderar vi följande sidor med olika typer av boenden:

Behöver du nå oss under dagen så ring Ingela Gustafsson 0709/32 88 42.

Alla årsmöteshandlingar kommer i god tid innan träffen att finnas tillgängliga nedan här under samt på själva mötet.

Följer du oss på Facebook så kan du hitta evenemanget här.

Nytt lokaltips: landets bästa lokal?

Pudrad kärrtrollslända är en av 44 arter som observerats i området kring Blistorp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

I nordöstligaste Skåne, på gränsen till Blekinge, ligger lilla Blistorp, fyra-fem hus och ett gammalt kapell. Omgivningarna är vackra och varierade, och det är det senare som gör att lokalen är så fin för trollsländor. I ärlighetens namn är det väl inte en lokal, utan flera smålokaler bestående av olika för trollsländor så viktiga habitat. Atlasrutan, som omfattar 5×5 km, är delad ungefär rakt av genom gränsen mellan de två landskapen. På den södra sidan, den i Skåne med andra ord, har det till dags dato observerats hela 44 arter. Under en dag i juli 2016 sågs det inom gångavstånd från kapellet 38 arter på en dag, vilket torde vara svenskt rekord med råge. Så många ser man förstås normalt sett inte, de 38 arterna hittades av 80 personer på internationell trollsländekonferens, men 25-30 har man goda chanser att se under ett besök. >>LÄS MER OM BLISTORP HÄR

Månadens trollslända: guide till sex tidiga arter

Under våren är allt som glimmar guld verkligen guldtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Istället för att presentera EN art som månadens trollslända visar vi sex av de vanligaste av de tidigaste arterna att börja flyga, i ett samarbete med Natursidan. Ser du en trollslända under perioden april till slutet av maj är det MYCKET stor sannolikhet att det är en av dessa sex arter. Det flyger alltså fler arter under maj än dessa sex, men de vi presenterar är så utbredda och vanliga att de formar majoriteten av alla individer som ses. Gå till guiden här!

Månadens trollslända: citronfläckad kärrtrollslända

Hane med parasiten Forcipomyia paludis på vingarna. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

April är här och i slutet av månaden börjar åtminstone varma vårar i södra Sverige de första trollsländorna att lämna vattnen. I knippet arter som då kan ses kring Valborg utgör citronfläckad kärrtrollslända en. Hanen är karakteristisk och arten har fått sitt namn efter den klargula fläcken på bakkroppen. Se mer om månadens trollslända här.

Seminarium om trollsländor och dykare

Välkomna till seminarium om trollsländor och dykarskalbaggar torsdagen den 8 juni på Ravlunda skjutfält i Skåne. Seminariet innehåller muntliga presentationer på engelska samt besök vid några av våtmarkerna på Ravlunda i jakt på trollsländor och dykare. Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar kaffe, lunch och transporter under fältbesöket. Seminariet är en del av Life-projektet ”SemiAquaticLife” och är nu öppet för anmälan. Anmälan är obligatorisk och antalet deltagare är begränsat till 30. Det kan vara möjligt att var några fler om intresset är stort. Mer information finns här och anmälningsblankett här.

Månadens trollslända: vinterflickslända

Mars månad är här och med den ökar chansen radikalt för att man ska stöta på vinterflickslända. Det finns tre arter vinterflicksländor i världen och gemensamt för de alla är de diskreta färgerna och att de övervintrar som fullbildade sländor. Det är det senare som gör att man till skillnad från alla andra arter trollsländor kan se vinterflickslända under tider på året då inga andra arter flyger. De kan övervintra långt från vattensamlingar och störst chans att hitta dem under mars har man på solbelysta, öppna marker som gläntor och hyggen. Lite senare återfinns de vid vatten där de letar partners. Se mer om månadens trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Spännande trollsländor 2016

För andra året är det dags för Trollsländeföreningen att summera roliga fynd från säsongen som varit. Vi listar utifrån ett nationellt perspektiv spännande eller på något sätt mer intressanta fynd av trollsländor från Sverige gjorda under 2016.

Vi gör detta för att vi vill uppmärksamma nya fynd av hotade arter, lyfta de insatser som görs runt om i landet och uppmuntra till rapportering av trollsländor på Artportalen.

Se sammanställningen här.

Månadens trollslända: smal klubbtrollslända

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa har vi nu nått smal klubbtrollslända. Arten tillhör gruppen flodtrollsländor som är knutna till rinnande vatten, men just smal klubbtrollslända utgör ett undantag, då den hittat ett hem även i stillastående, varma vatten. Detta är ett av skälen till dess expansion, då vatten av det slaget blir allt vanligare på grund av bland annat klimatförändringar. Läs mer om februari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.