Månadens trollslända: kilfläckslända

Juni månads trollslända finns inte i hela landet men verkar vara på spridning med fynd i flera nya landskap under de senaste åren. Tacksamt nog är den omisskännlig! Den flyger nu och under några veckor framöver, så titta lite extra efter en stor bjässe med gröna ögon på en i övrigt helt brunorange kropp. Särskilt ska du titta efter den i näringsrika, grunda slättsjöar och människoskapade vatten, som reningsverksdammar och liknande. Läs mer om månadens trollslända kilfläckslända här!

Kilfläckslända, Trelleborg 2019. Foto: Magnus BIllqvist / Trollsländeföreningen.

 

BOKA IN 18 OCH/ELLER 19 JULI

Coronakrisen har gjort att vi tvingats ställa in eller skjuta fram samtliga aktiviteter. Det går dock att arrangera aktiviteter utomhus, förutsatt att man inte behöver resa mer än 1-2 timmar bort, håller avstånd och så vidare.

Vi planerar därför en särskild, koordinerad aktivitet på flera platser i landet under den helg då vårt sommarläger skulle ha skett. Boka in 18 och/eller 19 juli då detta kommer att ske och håll ett öga på vår hemsida, Facebook eller Instagram, där vi kommer att gå ut med mer detaljerad information med tider, samlingsplatser och så vidare.

Landskap där det redan är klart med aktiviteter 18- eller 19/7 är Blekinge, Bohuslän, Halland, Närke, Skåne, Småland, Uppland, Västergötland och Öland. VI SÖKER DIG som kan tänka dig att vara kontakt/ansvarig för en träff i något av de andra landskapen. Du behöver INTE vara expert på trollsländor, huvudsaken är att vi hittar personer som kan vara med en av dagarna, utgöra vår kontakt på plats, fylla i trollsländebingobrickor o dyl.

Nyfiken? Mejla föreningens ordförande Magnus.

Inställt läger men flera aktiviteter

Coronakrisen gör att vi tvingts ställa in eller skjuta fram samtliga aktiviteter. Det går dock att arrangera aktiviteter utomhus, förutsatt att man inte behöver resa mer än 1-2 timmar bort, håller avstånd och så vidare.

Vi planerar en särskild, koordinerad aktivitet på flera platser i landet under den helg då lägret skulle ha varit. Boka därför in 18 och/eller 19 juli då det kommer att ske exkursioner och håll ett öga på vår hemsida, Facebook och Instagram, där vi inom kort kommer att gå ut med mer detaljerad information med tider, samlingsplatser och så vidare.

Hjälp till i Närke!

Äntligen har trollsländorna börjat flyga. De senaste dagarna har det varit masskläckning av försommarens trollsländearter i Närke, speciellt fyrfläckad trollslända och flera arter flicksländor. Så nu är det dags för årets första inventeringsperiod (slutet av maj-juni) i atlasprojektet Närkes trollsländors sista år. Ut och hjälp till du också. Från och med mitten av nästa vecka så börjar inventeringen officiellt.
Bor du inom 1-2 timmar från Närke och vill hjälpa till med inventeringen hittar du mera information här.

Fyrfläckad trollslända. Foto: Stig Arne Karlsson.

Trollsländor och biologisk mångfald

I ett samarbete med flera aktörer presenteras studieplanen till Nordens trollsländor samt en föreläsning om Trollsländor – luftens juveler, där Linda Birkedal ger en introduktion till trollsländor och hur du känner igen dem. Hon ger en inblick i trollsländornas liv och av hur de påverkas av olika miljöförändringar. Läs mer här!

För att deltaga i mötet som sker via Zoom så klicka på länken nedan när det är dags (18/5 kl. 19.00) och följ instruktionerna. Går bra att ansluta både från dator, padda och telefon. Här är länken till mötet!

Guide till de vanligaste vårprimörerna

Under våren är allt som glimmar guld verkligen guldtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Istället för att presentera EN art som månadens trollslända visar vi sex av de vanligaste av de tidigaste arterna att börja flyga, i ett samarbete med Natursidan. Ser du en trollslända under perioden april till slutet av maj är det MYCKET stor sannolikhet att det är en av dessa sex arter. Det flyger alltså fler arter under maj än dessa sex, men de vi presenterar är så utbredda och vanliga att de formar majoriteten av alla individer som ses. Gå till guiden här!

Trollsländekurs på distans!

Lagom till säsongsstarten finns det en helt ny studieplan till trollsländor, framtagen i samarbete mellan Trollsländeföreningen och Studiefrämjandet. I samband med det erbjuds cirklar på distans, praktiskt, inte minst nu! Men du behöver inte vara med i en studiecirkel eller gå en distanskurs, du kan på egen hand ha stor nytta av studieplanen som sådan för att lära dig mer om landets trollsländor.

Se planen och mer om distanskursen här.

Aktiviteter 2020 och Corona

Den här veckan skickar vi ut information till alla medlemmar, en del av denna information utgörs av följande.

Som alla andra föreningar tvingas vi tyvärr förhålla oss till den rådande situationen. Det innebär dels att vi nödgas flytta fram vårt årsmöte och dels att vi i dagsläget inte kan planera in utflykter, kurser och dylikt. Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast 15 maj, men vi utgår från att föreningens medlemmar har förståelse för situationen. Handlingar som hör årsmötet till kommer i vanlig ordning att läggas ut på vår hemsida.

Ambitionen är att vi ska genomföra sommarlägret som planerat, samt att under lägret även genomföra årsmötet. Lägret sker i Uppland, med utgångspunkt från Gammel-Gränome vandrarhem 16-19/7. Mer information kommer om lägret senare.

Vi hoppas få möjlighet att återkomma med fler aktiviteter senare under året, när krisen ebbat ut. Detta är av förklarliga skäl inget vi kan räkna med, så vi planerar för säkerhets skull en del annat att erbjuda er medlemmar. Vi brukar ge ut två nummer av medlemsbladet, men på grund av att vi inte kommer att kunna träffas i samma utsträckning som annars så kan det istället bli tre nummer. Det finns också tankar om en återkommande fototävling och en omröstning om trollsländor, mer om detta senare…

Vi kan för övrigt också meddela att den årliga träffen för Sveriges Entomologiska Förening ställs in och själva årsmötet hålls digitalt. Även den planerade konferensen ECOO i Slovenien drabbas och skjuts fram, inget beslut är dock ännu fattat om när den ska ske.

Trollsländespelet!

Under hösten togs det fram ett spel om trollsländor av några i Trollsländeföreningen och detta har nu speltestats ett antal gånger. Tanken har varit att föreningens medlemmar under årets aktiviteter skulle få chansen att testa spelet, men för närvarande vet vi av förklarliga skäl inte om vi kommer att kunna ha några sådana under 2020. Därför har vi nu lagt ut spelet som pdf-filer för att fler ska få möjlighet att prova på. Det behöver en viss finjustering, så all feedback är välkommen.

Följ länken här för allt du behöver veta om Trollsländespelet!

Månadens trollslända: guldtrollslända

Guldtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Äntligen är april här och med den är det inte långt kvar tills de första trollsländorna lämnar vattnen! I slutet av månaden brukar en handfull arter fåtaligt kunna ses, åtminstone i den södra delen av landet. En av dessa och också en av de allra enklaste att känna igen är guldtrollslända, som i flera veckor är den enda av de grönt metalliskt, glänsande arterna att flyga. Se mer om guldtrollslända här.