Månadens trollslända: ljusröd ängstrollslända

Teneral, Spanien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller få trollsländor är på vingarna här presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi blickarna till andra sidan Östersjön för en art som mycket väl kan dyka upp i Sverige.

Inga nordiska fynd är i dagsläget kända av ljusröd ängstrollslända, men den är känd för att vissa år göra större rörelser. Få arter har en så stor tendens att samla på sig parasiter som ljusröd ängstrollslända. Var därför extra uppmärksam på av parasiter nedtyngda ängstrollsländor.

Läs mer om februari månads trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Månadens trollslända: sibirisk mosaikslända

Äggläggande hona i Finland 2016. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi dock inte blickarna längre bort än till våra östliga grannländer, för där hittar vi sibirisk mosaikslända.

Sibirisk mosaikslända är en riktig jätte! Det är Nordens största trollslända och en av de allra största i Europa. Denna kraftiga lilla helikopter till trollslända förekommer i skogsmiljöer med näringsfattiga mindre skogssjöar och mossgölar. Den ses sällan långt därifrån så chansen är nog liten att den kommer att dyka upp i Sverige. Men med trollsländor vet man förstås aldrig!

Läs mer om januari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Har du trollsländeabstinens?

Det har vi och det känns långt till våren och flygande trollsländor. Men det finns faktiskt en art i Sverige som spenderar vintern som fullbildad slända. Frågan om trollsländor bara lever en dag är den vanligaste av alla frågor vi får, och ett svar kan då vara att berätta om vinterflicksländan. Den lämnar sitt larvstadium under sensommaren och kan påträffas till juni året därpå. Vinterflicksländan sätter sig tillrätta under november och övervintrar sedan på samma plats till vårsolen börjar värma upp dem i mars-april. Hur övervintringen går till illustreras fint i denna nederländska film, som fokuserar på den närbesläktade arten sibirisk vinterflickslända, men båda arterna har likadan livscykel och även den sibiriska arten har setts tillfälligt i Sverige.

Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke

Närkes Insektsförening atlasinventering av landskapets trollsländor har avslutat sin andra fältsäsong. Många spännande fynd har gjorts och flera tidiga slutsatser kan dras tack vare inventerarnas gemensamma insatser. Projektet är ett fyraårigt inventeringsprojekt 2016-2019 med syftet att är dels att undersöka och kartlägga Närkes trollsländefauna och dels att främja allmänhetens intresse för insekter och naturen i stort. Inventeringen sker på helt ideell basis. Projektet tjuvstartade 2016 men huvudinventeringen sker 2017-2019. Eventuellt kommer kompletterande insatser att göras 2020 i dåligt inventerade rutor. Här summeras resultatet och intrycken så här långt.

Studiecirkel i Närke

Närkes Insektsförening bjuder in till studiecirkel. Vi lär oss hur man skådar trollsländor, lite om trollsländornas fascinerande liv och hur man känner igen de 47 arter som finns i Närke. Tid: 27/2, 6/3 och 13/3 2018. Plats: Föreningarnas hus i Örebro. Kostnad: Gratis. Kostnad för bestämningsbok tillkommer vid anmälan. Mer information fås av kursledaren Per Karlsson Linderum på 0725136029. Anmälan till Studiefrämjandet. Mer info om atlasprojektet i Närke hittar du här.

Månadens trollslända: blåpannad sjötrollslända

Hane i Turkiet 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa och kan komma att ses även i Sverige framöver har vi nu nått blåpannad sjötrollslända. Denna karaktäristiska trollslända uppträder som vår vanliga art större sjötrollslända men liknar mer mindre sjötrollsländan i sitt beteende. Läs mer om december månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Trollsländor i trädgården

I nästa nummer av tidskriften Natur & Trädgård berättar vi hur man kan locka trollsländor till sin trädgård. Detta är något många efterfrågat sedan föreningen startade 2015. Om du inte har tidskriften redan och inte planerar att skaffa den så kan ni vara lugna, vi återkommer under vintern eller våren med en något mer utförlig guide på ämnet. Kan du inte vänta så skaffar du Natur & Trädgård här.

Kom och hälsa på oss i Tyringe

Trollsländeföreningen kommer i helgen 18-19/11 att finnas med på mötesplatsen Biologisk Mångfald i Skåne 2017 i skånska Tyringe. Utställningarna är öppna för vem som helst och där hittar du oss. Vi har med oss en del av vårt material, som de fina silversmyckena av Kajsa Grebäck.

Trevligt nog har vi lyckats komma över några ex av den annars helt slutsålda boken Svenska Trollsländeguiden och dessa kommer att finnas till försäljning i Tyringe.