Trollsländekurs på distans!

Lagom till säsongsstarten finns det en helt ny studieplan till trollsländor, framtagen i samarbete mellan Trollsländeföreningen och Studiefrämjandet. I samband med det erbjuds cirklar på distans, praktiskt, inte minst nu! Men du behöver inte vara med i en studiecirkel eller gå en distanskurs, du kan på egen hand ha stor nytta av studieplanen som sådan för att lära dig mer om landets trollsländor.

Se planen och mer om distanskursen här.

Aktiviteter 2020 och Corona

Den här veckan skickar vi ut information till alla medlemmar, en del av denna information utgörs av följande.

Som alla andra föreningar tvingas vi tyvärr förhålla oss till den rådande situationen. Det innebär dels att vi nödgas flytta fram vårt årsmöte och dels att vi i dagsläget inte kan planera in utflykter, kurser och dylikt. Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast 15 maj, men vi utgår från att föreningens medlemmar har förståelse för situationen. Handlingar som hör årsmötet till kommer i vanlig ordning att läggas ut på vår hemsida.

Ambitionen är att vi ska genomföra sommarlägret som planerat, samt att under lägret även genomföra årsmötet. Lägret sker i Uppland, med utgångspunkt från Gammel-Gränome vandrarhem 16-19/7. Mer information kommer om lägret senare.

Vi hoppas få möjlighet att återkomma med fler aktiviteter senare under året, när krisen ebbat ut. Detta är av förklarliga skäl inget vi kan räkna med, så vi planerar för säkerhets skull en del annat att erbjuda er medlemmar. Vi brukar ge ut två nummer av medlemsbladet, men på grund av att vi inte kommer att kunna träffas i samma utsträckning som annars så kan det istället bli tre nummer. Det finns också tankar om en återkommande fototävling och en omröstning om trollsländor, mer om detta senare…

Vi kan för övrigt också meddela att den årliga träffen för Sveriges Entomologiska Förening ställs in och själva årsmötet hålls digitalt. Även den planerade konferensen ECOO i Slovenien drabbas och skjuts fram, inget beslut är dock ännu fattat om när den ska ske.

Trollsländespelet!

Under hösten togs det fram ett spel om trollsländor av några i Trollsländeföreningen och detta har nu speltestats ett antal gånger. Tanken har varit att föreningens medlemmar under årets aktiviteter skulle få chansen att testa spelet, men för närvarande vet vi av förklarliga skäl inte om vi kommer att kunna ha några sådana under 2020. Därför har vi nu lagt ut spelet som pdf-filer för att fler ska få möjlighet att prova på. Det behöver en viss finjustering, så all feedback är välkommen.

Följ länken här för allt du behöver veta om Trollsländespelet!

Månadens trollslända: guldtrollslända

Guldtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Äntligen är april här och med den är det inte långt kvar tills de första trollsländorna lämnar vattnen! I slutet av månaden brukar en handfull arter fåtaligt kunna ses, åtminstone i den södra delen av landet. En av dessa och också en av de allra enklaste att känna igen är guldtrollslända, som i flera veckor är den enda av de grönt metalliskt, glänsande arterna att flyga. Se mer om guldtrollslända här.

Vi söker fler till redaktionen!

Vinterflicksländor har setts ett tag nu och om en månad borde årets första övriga arter ses. Vem längtar inte efter det? Under tiden har arbetet med kommande medlemsblad startat, vi söker fortfarande fler som vill vara med i redaktionen. Vi undrar också över vad ni som är medlemmar vill ha med i bladet. Skriv gärna förslag och kommentarer här nedan, eller kontakta Magnus Billqvist!

Röd flickslända är en av de allra tidigaste arterna. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bokprojektet Närkes trollsländor söker bilder!

Närkes Insektsförening jobbar nu intensivt med att sammanställa boken om atlasinventeringen i Närke, som går in på sista fältsäsongen i år. Ambitionen är att bara ha foton på trollsländor tagna i landskapet men vi får frångå den princip i en del fall. Vi behöver därför din hjälp med foton på några arter. Dessa är myrflickslända hona, tvåfläckad trollslända hona, mindre glanstrollslända hona, gulfläckad glanstrollslända hona och vandrande ängstrollslända hona. Om du har foton på en eller flera av dessa skicka gärna då till per.karlsson.linderum@gmail.com.

Bred kärrtrollslända, hona, Närke 2018. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen

Månadens trollslända: sibirisk vinterflickslända

Mars är här och då har vi nått den månad då de allra första flicksländorna normalt rapporteras i Sverige. Dessa utgörs alltid av vinterflickslända men den betydligt ovanligare och nära släktingen sibirisk vinterflickslända skulle möjligen också kunna ses. I Sverige har den endast rapporterats tillfälligt, men visst skulle den kunna dyka upp igen! Se mer om månadens trollslända här.

Foto: Christer Bergendorff.

Ännu en akvarieslända

Vår månadstrollslända för februari utgjordes av flicksländan Ceriagrion cerinorubellum. Vi skrev då att ”Flera av arterna i släktet Ceriagrion tillhör de exotiska trollsländor som oftast hittas i Europa i akvarier, zoo-affärer och liknande. Dit har de kommit som larver eller ägg med importerade vattenväxter. Se mer om detta fenomen här.”

Som av en händelse fick vi ett mejl från Helsingborg om ytterligare en flickslända som hittats i ett akvarium 27/2. Bilderna visar att det återigen rör sig om en flickslända av släktet Ceriagrion. Tyvärr kommer vi inte heller denna gång längre, då art inte går att säkerställa utifrån bilderna.

Det vi kan säga är att åtminstone hälften av de svenska fynden består av Ceriagrion och att det fortsatt inte påträffats några exotiska, egentliga trollsländor. Samtliga åtta har med andra ord utgjorts av flicksländor.

Bilden visar en Ceriagrion i Bromma 2019.

Månadens trollslända februari

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden presenterar vi den asiatiska flicksländan Ceriagrion cerinorubellum. Se mer här.

Hanne, Singapore 2018. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända januari

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I kalla Norden förknippar vi trollsländor med heta, soliga sommardagar. En del arter kan flyga sent på kvällarna, särskilt gäller det i norr där de utnyttjar varma midnattssolsnätter åt detta. I tropikerna är det annorlunda, där finns nämligen många olika släkten av trollsländor som enbart är aktiva i skymningen eller strax därefter, kanske även mitt i natten. Ett exempel är Gynacantha nourlangie, årets första månadstrollslända. Läs mer om den och andra släkten av ”skymningsjägare” här.