Pudrad smaragdflickslända

lesspokLestes sponsa (Hansemann, 1823) D: Gemeine Binsenjungfer Dk: Almindelig Kobbervandnymfe FIN: Sirokeijukorento GB: Common Spreadwing N: Vanlig metallvannymfe (äldre svenskt namn: allmän smaragdflickslända).


Pudrad smaragdflickslända återfinns i många olika typer av vegetationsrika, grunda, stillastående eller mycket långsamt rinnande vatten som kanaler och diken.

Den finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, och de kan vara något bräckta, men det får inte finnas för mycket fisk.

Larvutvecklingen är ettårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Arten är allmän inom större delen av hela sitt nordiska utbredningsområde vilket omfattar allt utanför fjällregionen.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.