Senaste obsarna

Vår länk i högerspalten till de senast rapporterade obsarna av trollsländor visar alla rapporter av trollsländor i Sverige den föregående sjudagarsperioden. För närvarande kan den dock fungera dåligt. Detta beror på att Artportalen är kraftigt överbelastad p g a många nya användare som ska skapa och koppla konton från fågelsystemet Svalan, som nu inkorporerats i det övriga systemet. Kanske lika bra då att kalla april gjort att inga trollsländor (exkl vinterflickslända som vanligt) rapporterats än.