Spännande fynd av trollsländor 2016

För andra året är det dags för Trollsländeföreningen att summera roliga fynd från säsongen som varit. Nedan listar vi utifrån ett nationellt perspektiv spännande eller på något sätt mer intressanta fynd av trollsländor från Sverige gjorda under 2016.

Vi gör detta för att vi vill uppmärksamma nya fynd av hotade arter, lyfta de insatser som görs runt om i landet och uppmuntra till rapportering av trollsländor på Artportalen.

Hona griptångsflickslända, Pulsujärvi, Torne lappmark 2016, nordligaste någonsin. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalen. Provinskatalogen är i fortsatt behov av uppdatering då rapportörer fortsatt kan få meddelanden om att arten de rapporterat inte tidigare setts i landskapet, trots att många fynd kan ha gjorts sedan katalogen senast uppdaterades i mars 2009. Uppdatering kan vara på gång, liksom översyn av valideringen av trollsländor (vi återkommer om detta).

I de fall en art är sedd för första gången i en provins under året, men på flera lokaler, tas nedan endast den första rapporten med. Rapportörer som under året rapporterat nya provinsfynd har blivit kontaktade men då några i skrivande stund ännu ej gett respons är några fynd ännu ej möjliga att kvalitetsgranska av Artportalens validerare. I de fall ett fynd ännu ej varit möjligt att validera anges detta tydligt nedan.

Fler rapporter 2016
Antalet rapporter till Artportalen ökade under året med mer än 3 700 jämfört med 2015. En bidragande orsak är att Närkes Insektsförening under året startade sin atlasinventering, vilket också direkt gav resultat i form av flera nya landskapsfynd. En annan orsak var att 2016 var mer ”normalt” jämfört med 2015, vars kalla och sena vår gjorde att antalet rapporter under första delen av trollsländesäsongen var lägre än på flera år.

Nya landskaps- eller lappmarksfynd 2015
Under 2016 gjordes 15 nya konstaterade provinsfynd, vilket kan utökas med ett när valideringen är färdig. Oavsett är det fler än 2013-2015 och lika många som under 2012. Att det fortsatt görs så många nya provinsfynd beror sannolikt på större intresse, bättre kunskap, expansion av arter och att fler besöker regioner där det historiskt finns få fynd av trollsländor registrerade. Nedan listar vi samtliga nya provinsfynd 2016.

Pudrad smaragdflickslända sågs 2016 för första gången i Torne lappmark. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Torne lappmark: Parakka, Jukkasjärvi, 35 imago 23 jul 2016 (Magnus Billqvist, Ola Elleström, m.fl.). Nordligaste fyndet i landet.

Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Härjedalen: Storsjö kapell, Storsjö, 10 imago 5 jul 2016 (Anders Carlberg, Håkan Persson).
Åsele lappmark: Laxbäcken, Vilhelmina, 1 ex. 23 jul 2016 (Robin Isaksson).

Myrflickslända Coenagrion johanssoni
Närke: Björka lertag, Kumla, 10 ex. 6 jun 2016 (Jonas Engzell). Flera rapporter 2016 från Närke.

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Närke: Stockmossen, Lilla Rankemossen, Skagerhult, 1 hane 20 jul 2016 (Per Karlsson Linderum, Krister Håkansson). Ytterligare några fynd i Närke under året.

Vassmosaikslända Aeshna serrata
Hälsingland: Duvön, Söderhamn, 1 imago 23 jul 2016 (Leif Larsson).

Gungflymosaikslända visade sig som väntat förekomma i Närke och Åsele lappmark. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
Närke: Hovdesjön, Hallsberg, 1 par 10 jul 2016 (Per Karlsson Linderum, Amanda Linderum). Ytterligare tio fynd i Närke hann göras innan säsongen tog slut.
Åsele lappmark: Tjärn V Kyrkviken, Avaträsk, 1 hona 22 jul 2016 (Tore Dahlberg, Gustav Dahlberg).

Grön mosaikslända Aeshna viridis
Dalarna: Grissen, Mårtanberg, Rättvik, 1 imago 20 jul 2016 (Klara Helander, Anders Helander).

Blå kejsartrollslända Anax imperator
Södermanland: Höglunda viltvatten, Kolarkojan, Kila, 1 imago 11 jul 2016 (Raul Vicente, Fingal Gyllang, Ekoplan Ekologigruppen).

Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Ångermanland: Klappnäs, Häggdånger, 1 imago 5 jun 2016 (Tor Jonzon).

Guldtrollslända Cordulia aenea
Pite lappmark: Jurrejavrre, Arvidsjaur, 1 hane 11 jul 2016 (Jörg Adelmann).

Tvåfläckad trollslända finns med stor sannolikhet i ännu fler landskap än den är känd från i dagsläget. Foto: Tommy Karlsson.

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
Närke: Harsjön, Viltvattnet N Listre, 1 imago 5 jun 2016 (Jan Korslid, Britt-Louise Korslid).

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Bohuslän: Färingsön, Skee, 18 jun 2016 (Oskar Kindvall). Totalt tre rapporter från närliggande områden samma dag.

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Torne lappmark: Kaivosjärvi, Jukkasjärvi s:n, imago 17 jul 2016 (Jörg Adelmann, Michael Post). (Observationen i nuläget ej möjlig att validera)

Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum
Jämtland: Öneberget, Frösö, 1 hane 15 aug 2016 (Lars-Olof Grund, Maria Grund).

 

Nya lokaler/fynd för sällsynta arter

Dvärgflickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Ny lokal: Uppland: Storfjärden, Älvkarleby, 47 imago 27 jun 2016 (Tore Dahlberg). Under året hittad på flera olika dellokaler runt Storfjärden. Det är mycket glädjande att nya lokaler för dvärgflickslända fortsätter att hittas, då arten för drygt tio år sedan antogs vara utdöd i landet.

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
Skåne: fortsatt förekomst vid Klagshamn där som mest 4 revirhävdande sågs 20 jul 2016 (Sven Jönsson), men inga övriga fynd.
Öland: Albrunna kalkbrott, Södra Möckleby, 1 imago 28 jul 2016 (Linda Birkedal, Örjan Fritz). Första fyndet på Öland sedan 2011 och första utanför Skåne sedan 2011.

Finns grön flodtrollslända i fler vattensystem än de den är känd från idag? Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Norrbotten: Görjeåns nedre del, Edefors, 2 imago 24 jul 2016 (Mats Karström). Första fyndet i Lule älvdal.

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Torne lappmark: Småsjö med kallkällor, V Pulsujärvi, 13 larvhudar 20-22 jul 2016 (Magnus Billqvist, Ola Elleström, m.fl.). Första larvhudarna funna i landet. I samma område hittades larver 2015 (Göran Sahlén m.fl.).

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Skåne: Enda fynden i landet 2016 rör tillfälliga fynd på tre lokaler i Skåne där den inte rapporterats tidigare (Magnus Billqvist, Annica Nettrup, m.fl.). Helt annan bild jämfört med 2015 som var bästa året hittills med ett 15-tal lokaler i fyra landskap.

 

Avslutningsvis

Vandrande ängstrollslända sågs det få av under 2016, särskilt i jämförelse med 2015. Hane, Björkadammen, Skåne 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

I stort sett ett mellanår. Glädjande är att antalet rapporter ökar igen och att atlasinventering kommit igång i Närke. Vi förväntar oss framöver fler nya landskapsfynd från särskilt södra Norrland, då det är där de största luckorna finns idag samtidigt som flera arter expanderar söderifrån.

Expansionen av både vandrande ängstrollslända och mindre kejsartrollslända verkat ha avstannat. Fortsatt saknas också de väntade nya arterna, och inga fynd gjordes heller av några av nykomlingarna som klarblå mosaikslända Aeshna affinis (senast sedd 2011), vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus (2011) och bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum (2012).

Ta en titt här om du vill veta mer om vilka arter vi förväntar oss ska dyka upp i Sverige för första gången.

Nämnas kan också att det under året gjordes ytterligare ett fynd av en exotisk flickslända i akvariemiljö. Se mer här.

 

Föregåendes års sammanställningar
– Roliga fynd 2015

Epitheca – Trollsländebloggen har under några år gjort sammanställningar av roliga fynd, som kan hittas via länkarna nedan.
– Roliga fynd 2014
– Roliga fynd 2013
– Roliga fynd 2012

Blir det en vidare expansion av mindre kejsare? Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.