Starrmosaikslända

aesjunkAeshna juncea (Linnaeus, 1758) D: Torf-Mosaikjungfer Dk: Siv-Mosaikguldsmed FIN: Siniukonkorento GB: Moorland Hawker N: Vanlig øyenstikker


Starrmosaikslända är en boreal art som trivs i många former av vatten men främst näringsfattiga och ganska sura miljöer i barrskog som torvtäkter och myrgölar. Arten kan även hittas i småsjöar eller avsnörpta eller lugna delar av långsamt rinnande vattendrag. Den påträffas inte eller är mycket sällsynt förekommande i öppna odlingslandskap. Larvutvecklingen är två- till treårig.

Starrmosaikslända har i Norden en mycket stor utbredning som omfattar i stort sett hela området. Längst i söder, som i sydöstra Danmark, kan den vara mer fåtalig.

Fenologi 2010-2015. Observationer utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Obar utanför ordinarie flygtid gäller vanligen larver. Data från Artportalen.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.