Stenflodtrollslända

onyforkOnychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
D: Kleine Zangenlibelle Dk: Lille Tangguldsmed FIN: Pihtijokikorento GB: Small Pincertail N: Tangelveøyenstikker (annat svenskt namn: stentångtrollslända).


Stenflodtrollslända vill ha rinnande öppna vatten i skog eller i halvslutet landskap där åtminstone delar av botten består av sten eller grövre grus blandat med sand. Den kan också påträffas i större sjöar med breda bränningszoner.

I åtminstone Centraleuropeiska sjöar samexisterar stenflodtrollslända alltid med fisk, då larvernas taggighet i en sådan miljö utgör en konkurrensfördel gentemot huvuddelen av andra trollsländearters larver.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver (i det här fallet åtminstone samtliga mars-maj samt sep). Data från Artportalen.

Stenflodtrollslända kan i Sverige och Finland vara lokalt tämligen allmän. Arten har inte setts i Danmark sedan början av 1900-talet. I Norge förekommer den sällsynt i ett begränsat område i de södra delarna av landet.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild i galleriet nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.