Större ängstrollslända

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) D: Große Heidelibelle Dk: Stor Hedelibel FIN: Lännensyyskorento GB: Common Darter N: Rødbrun høstlibelle (äldre svenskt namn: stor ängstrollslända).


Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tro det eller ej, men även i november är inte chansen över att se flygande trollsländor. Det är mycket få arter trollsländor som flyger så sent, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända. Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst, och som 2015 hittills varit är chanserna goda att se större ängstrollslända ännu ett tag. Så skulle du se en ängstrollslända framöver är sannolikheten stor att det är just vår november månads trollslända.

symstrkStörre ängstrollslända finns i stort sett alla typer av vattenmiljöer, så länge dessa är rena och inte alltför skuggade. Det är en pionjär som snabbt hittar till nyanlagda vatten.

Honorna lägger ägg i växter just under vattenytan. Larvutvecklingen är ettårig.

Tämligen allmän men ofta ganska lokal. I Finland endast på Åland och längs sydkusten till Helsingfors, och där i den mörka form som är känd som nigrescens. Denna mörka form förefalla finnas lokalt och spritt i hela Skandinavien.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Arten börjar flyga i juni, men är fåtalig ganska länge. Medeldatum i Skåne är 14/6 och det tidigaste fyndet är gjort 6/6. Större ängstrollslända är den art som rapporterats allra senast i Sverige, med det senaste fyndet i Skåne daterat 24/11 och slutmedel 8/11. Decemberfynd framöver är en möjlighet.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.