Större klubbtrollslända

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) D: Asiatische Keiljungfer Dk: Gulbenet Flodguldsmed FIN: Idänjokikorento GB: River Clubtail N: –

252791_10150981455538681_1691795601_n

Belgrad, Serbien juli 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.


Större klubbtrollslända har inte observerats i Norden, men fynd är inte helt oväntade. Som närmast finns den i norra delarna av Tyskland och i Estland. Den föredrar breda, stora, långsamt rinnande vattendrag i Europa av en typ som det finns få av i Norden. Det utesluter inte att den kan dyka upp eftersom vagranter åtminstone i teorin kan hittas i andra miljöer. Inte minst längs de jylländska vattendragen i Danmark finns lämpliga miljöer. På en del håll finns den även i större sjöar, och då främst i lugna, skyddade vikar med sandiga bottnar. Första fyndet i Finland gjordes 2014.

Länkar
Ännu en ny art för Finland.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna