Större rödögonflickslända

Erythromma najas (Hansemann, 1823) D: Großes Granatauge Dk: Rødøjet Vandnymfe FIN: Isotytönkorento GB: Large Redeye N: (Stor) Rødøyevannymfe (annat svenskt namn: rödögonflickslända).

erynajk


Större rödögonflickslända förekommer i stillastående vatten av många slag: små och stora, näringsrika och näringsfattiga. Man kan också finna den i långsamt rinnande vatten som i kanaler och diken.

Mest individrik är den i ganska näringsrika, vindskyddade småvatten med rik flytbladsvegetation. Det senare utgör ett krav, då arten mycket sällan återfinns i vatten utan inslag av flytande vegetation.

Larvutvecklingen är tvåårig.

Större rödögonflickslända finns i hela Danmark och större delen av Finland. I Sverige finns den i hela landet utanför fjällregionen. I Norge finns den endast i sydost och i ett område kring kusten vid Trondheim.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.