Större sjötrollslända

ortcankOrthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
D: Großer Blaupfeil Dk: Stor Blåpil FIN: Merisinikorento GB: Black-tailed Skimmer N: Storblålibelle (äldre svenskt namn: stor sjötrollslända).


Större sjötrollslända finns i många typer av vatten med åtminstone delvis blottade, bara stränder eller bankar. I stora skogssjöar och i vatten med mycket fisk kan den ibland förefalla vara enda förekommande trollslända. Den koloniserar snabbt nyanlagda vatten men försvinner när dessa blir alltför vegetationsrika. Larvutvecklingen är tvåårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Större sjötrollslända är en allmän art i södra Norden, upp till Gästrikland i Sverige. I Finland och Norge endast i de sydligaste delarna, och där främst kustnära.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.