Tre nya arter för Ångermanland!

Vi har tidigare konstaterat att om man vill maximera chansen att hitta nya trollsländearter för ett landskap så ligger Ångermanland bra till. Detta för att endast 30 arter trollsländor setts där, trots att det är ett stort och varierat landskap och är den provins med kust där det setts minst antal arter. Nu finns det dock anledning att gratulera Ångermanland, då där på väldigt kort tid setts inte mindre än tre nya landskapsarter! Med 33 arter går landskapet därmed om både Västerbotten och Norrbotten, men fortsatt bör där finnas fler arter att upptäcka.

De tre nya arterna för Ångermanland är samtliga så kallade blåpudrade arter, där särskilt hannarna får en vaxartad hinna som är blåaktig. Bred trollslända hittades av Mats Nordin vid Långrumpskogen i Nordmaling, bred kärrtrollslända i Salsviken, Nätra av Per Karlsson Linderum och samme Per fann där även större sjötrollslända. Grattis till er och landskapet!

Förutom Ångermanland rekommenderar vi Härjedalen och Jämtland samt alla lappmarkerna, men särskilt Pite lappmark, för den som vill hitta nya provinsarter.