Vandrande ängstrollslända

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) D: Frühe Heidelibelle Dk: Rødåret Hedelibel FIN: Kulkusyyskorento GB: Red-veined Darter N –


Fynd av arten rapporterade på Artportalen 1997 till 30/7 2016.

Fynd av arten rapporterade på Artportalen från 7/7 1997 till 30/7 2016.

Vandrande ängstrollslända finns i varma, grunda och huvudsakligen stillastående vatten som ofta är ganska vegetationsfattiga och med blottade strandpartier. Den förekommer även i bräckta miljöer och långsamt rinnande vatten som kanaler och breda, öppna diken. Nyanlagda vatten, dammar i grustag samt kustnära laguner tillhör de miljöer som attraherar arten allra mest.

Den är känd för att flyga långa sträckor och därmed kunna dyka upp som från ingenstans, både enstaka exemplar och mindre, tillfälliga populationer som sedan försvinner lika snabbt. Larverna har en mycket snabb utvecklingstid och strövande exemplar som dyker upp hos oss på våren kan resultera i sländor som lämnar vattnen redan samma höst. Under gynnsamma förhållanden kan arten under ett år få fram två generationer.

Järavallen, Sk, sep 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Järavallen, Sk, sep 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Det första fyndet för landet gjordes på Ottenby, Öland 7 juli 1997. I Sverige hade vandrande ängstrollslända bara setts fyra gånger till och med 2010, men 2011 gjordes fynd på flera platser, främst i Skåne och på Öland, och det kan inte uteslutas att arten reproducerade sig där. I övriga Sverige finns tolv fynd från fyra landskap utöver Skåne under perioden 1997-2014 (Blekinge 2, Småland 1, Öland 8, Gotland 1). Under 2015 har arten t o m 23/8 rapporterats från minst tio olika platser, så den är nog här för att stanna.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

I Danmark sågs den första gången 2003 och därefter har den observerats på åtskilliga platser. På några lokaler har det konstaterats reproduktion. I Finland gjordes det första fyndet 2011, i Norge i maj 2017.

I Finland är den observerad fyra gånger 2011-2014. I Danmark sedd på totalt 16 lokaler 1998-2012. I Norge endast en gång till och med maj 2017.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.