Gulfläckad glanstrollslända

somflakSomatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
D: Gefleckte Smaragdlibelle Dk: Plettet Smaragdlibel FIN: Täpläkiiltokorento GB: Yellow-spotted Emerald N: Gulflekkmetallibelle (äldre svenskt namn: gulfläckig glanstrollslända).


Gulfläckad glanstrollslända finns i både näringsfattiga (i synnerhet i norr) i och näringsrika, vegetationsrika vatten som är grunda och vara belägna i skog eller i halvslutna miljöer. Det har tidigare ansetts att arten verka sky större, djupare och näringsrika vatten, men det verkar inte vara så längre.

Gulfläckad glanstrollslända är i Norge sällsynt och lokalt förekommande, men kan annars på de flesta håll i Norden vara lokalt tämligen allmän.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

I Sverige förekommer den upp till Norrlandsgränsen och därefter enbart längs kusten. Det något märkliga utbredningsområdet antyder att det finns oupptäckta populationer på flera håll.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.