Lär dig trollsländor i år!

Vi fortsätter att lägga ut information om trollsländerelaterade aktiviteter, och turen har nu kommit till ännu en kurs, den här arrangerad av Stockholms Entomologiska Förening:


Under vår/sommar kommer Stockholms Entomologiska Förening att arrangera en trollsländekurs. Vi startar med en teorikurs och därefter följer 4 exkursioner. Då åtminstone en exkursion kommer att hållas i Kolmårdentrakten kan det vara fördelaktigt att ha tillgång till bil.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Stenflodtrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ledare och exkursionsområde:
Magnus Billqvist (MB) – Sthlmsområdet
Tommy Karlsson (TK) – Kolmårdenområdet
Linda Birkedal (LB) – Sthlmsområdet

Teori den 14 maj (MB)
1a exkursion 28 maj (MB)
2a exkursion 18 juni (TK)
3e exkursion 2 juli (LB)
4e exkursion 6 augusti (exkursionsledare ej fastställd)

Max 25 deltagare. Intresseanmälan senast 14 april. Anmälningsavgiften på 100 kr ska vara betald 1 maj. För exkursionerna gäller samåkning, egen matsäck, egen utrustning. Anmälan med namn och kontaktuppgifter görs till Julia Stigenberg. Betalning av kursavgiften görs till föreningens plusgiro: 5 42 13-4 eller via Swish: 123 476 33 97. Skriv tydligt: Trollsländekurs, och ert namn vid betalning och skicka ett mail till Julia Stigenberg att betalning är genomförd.