Lokaltips: Kronobäcks våtmark i Mönsterås

Kronobäcks våtmark i Mönsterås kommun ligger söder om samhället efter vägen mot Timmernabben. Man svänger av från E22 vid Kronmunken, kör en knapp km och svänger in till höger på parkeringen vid Kronobäcks klosterruin. Därifrån går man ca 100 m söderut efter vägen, tar av till vänster just innan en damm, och sedan är man strax vid grinden till våtmarken. Det går att ta buss 163 dit, hållplats Klosterruinen.

Just utanför grinden brukar man höra en eller flera kärrsångare i början av juni. På sommaren finns en liten flock nötboskap på området, under 2017 var det kor med kalvar. Inne på området kan man gå åt vänster på en spång, rakt fram mot en kulle där backsippan blommar om våren, eller åt höger där man också kommer till en spång. Inne i våtmarken har ett stabilt fågeltorn byggts av Mönsterås kommun. De olika spängerna är vid olika tider sitt- och gångstråk för sländor och andra insekter såsom större sjötrollslända, buskvårtbitare, samt blodröd ängstrollslända, svart ängstrollslända och spetsrovbärfis.

Våtmarken går även under namnet ”Gäddfabriken”. Här genomfördes 2007-08 biotopvårdande åtgärder, som syftade till att förbättra för gäddans lek -och yngeluppväxt i området vid Oknebäck och Kronobäck. Åtgärden som genomfördes var framgångsrik, och resulterade omedelbart i en ökning av antalet utvandrande gäddyngel från några tusen till över hundra tusen per år. Nu är det uppe i flera hundra tusen.

Fyrfläckad trollslända.

Våtmarken är känd som en bra fågellokal sedan åtminstone 20 år tillbaka, där man kan se födosökande havsörnar, fiskgjusar, bruna kärrhökar, fisktärnor och skräntärnor. Under 2016 och 2017 har jag observerat 14 olika trollsländor i området. Några har jag bara sett tillfälligt, medan andra som större sjötrollslända, fyrfläckad trollslända och blodröd ängstrollslända helt kan dominera området vissa dagar. Andra arter som noterats är bl.a sexfläckig bastardsvärmare och ögonfläckig nyckelpiga.

Större sjötrollslända.

De arter jag noterat under 2016 och 2017 är pudrad smaragdflickslända, röd flickslända, ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, månflickslända, större kustflickslända, fyrfläckad trollslända, höstmosaikslända, citronfläckad kärrtrollslända, nordisk kärrtrollslända, större sjötrollslända, blodröd ängstrollslända, tegelröd ängstrollslända och svart ängstrollslända. Under 2018 tillkom tidig mosaikslända och gulfläckad ängstrollslända.

Det finns säkert mycket mer att upptäcka!

Leon Axelsson Widén, Oskarshamn

Pudrad smaragdflickslända.