Lokaltips: Stångån, Småland

Blåbandade jungfrusländor. Foto: Håkan Jernehov.

Stångån intill väg 40 väster om Vimmerby. Foto: Håkan Jernehov

Mellan Mariannelund och Vimmerby korsar Stångån riksväg 40 (klicka för karta). Man ser en skylt från vägen med ”STÅNGÅN”. På båda sidor av vägen finns P-platser kombinerat med busshållplats. Ännu bättre P-plats är en liten grusväg väster om bron som går söderut. Där finns en timmerficka som även funkar som övernattning för ex husbil.

Stövlar är bra. Gå förbi jakttornet längs kanten på ängen och ner mot ån ca 150 meter. Passera skogsbrynet och du kommer ut på åns strandmosse. Här växer bland annat ängsruta och vänderot. Här finns flera arter av flicksländor ex flodflickslända, röd flickslända, spjutflickslända, mindre sjötrollslända, samt ännu fler arter som jag inte lyckades arta.

Sandflodtrollslända vid Stångån. Foto: Håkan Jernehov.

Vid Vattenbrynet växer pors, vass, näckros samt vattenklöver. Här finns fyrfläckad trollslända, sandflodtrollslända, stenflodtrollslända, metalltrollslända samt blå och bandad jungfruslända. De senare i ett hundratal inom synhåll.

Stångån är långsamflytande här. Sand och stenbotten och en meandrande å som inbjuder till vandring längre söderut om man vill. Ingen bebyggelse i direkt närhet.

Jag är övertygad om att det dyker upp fler arter fram i juli och augusti.

Besökt i juni av Håkan Jernehov

>>Tillbaka till lokaltipsen

Mindre sjötrollslända. Foto: Håkan Jernehov