Lokaltips: Tjörnarpasjön

Nya våtmarken vid Tjörnarpasjön med Kyrkviken i fonden. Utsiktsplattformen kan anas mot träden.

Över 30 arter trollsländor har hittills påträffats vid Tjörnarpa- eller Tjörnarpssjön. Sjön är belägen 106 meter över havet och är en halv kvadratkilometer stor. Den är ganska grund, som djupast blott 3,5 meter. Sjön är ganska svårtillgänglig med skog och privata tomter och parkeringsplatserna är både få och små. Detta kan göra det frustrerande för förstagångsbesökaren, som tvingas leta upp bryggor och luckor mellan träd och tomter. Egentligen räcker det dock att besöka en dellokal för att se nästan alla arter och denna plats är Kyrkviken.

Kyrkviken
Detta är den nordvästra delen av sjön och en av de mer tillgängliga delarna i hela området. Beroende på årstid och vattenstånd kan man komma åt både stranden och vegetationen innanför densamma. Hjälp har man också av att det finns en brygga och små ”uddar” där bäcken rinner ut. Lägg gärna lite mer tid här istället för att vandra vidare då det är en bra bit längs stigen innan du kommer åt sjön igen.

Vanliga arter här inkluderar ljus lyrflickslända, mörk lyrflickslända, sjöflickslända, större rödögonflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, höstmosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, fyrfläckad trollslända och tegelröd ängstrollslända. Går man igenom de olika individerna ser man också ofta någon spjutflickslända och röd flickslända. Kilfläckslända har revir över vassarna och blå kejsartrollslända utanför dem. Var uppmärksam på att gulfläckad glanstrollslända döljer sig bland de mer numerära metalltrollsländorna. Tvåfläckad trollslända är ganska vanlig här men man måste veta hur den uppträder (se nedan) och hur den skiljs från särskilt fyrfläckad trollslända. Givetvis varierar arterna med årstiden.

Bäckmynningen i Kyrkviken. Larvhudar och tenerala tvåfläckade trollsländor kan hittas i vegetationen.

Nya våtmarken
Intill Kyrkviken finns ute i betesmarken en ganska ny, grund våtmark, anlagd 2018 (se bild överst på sidan). En utsiktsplattform leder fram till våtmarken och från denna kan man se en del arter, åtminstone om man har kikare. För allra bästa utbud bör man ta sig in i betesmarken. Tyvärr finns det inte någon ingång, åtminstone inte på denna sida, så det är till att klättra över eller ta sig under elstängslet om man vill in. Var varse att det under delar av året går kor här, så ta inte med hund.

Flera av arterna vid sjön ses också här, utöver dessa även följande: Längs den lilla bäcken ses ofta enstaka av både blåbandad och blå jungfruslända. Vanliga arter kring själva våtmarken är blågrön mosaikslända, bred trollslända, större sjötrollslända, svart ängstrollslända, blodröd ängstrollslända och större ängstrollslända. Bland mosaiksländorna ses enstaka starrmosaiksländor. Alldeles nedanför plattformen och på några ställen till brukar hannar av citronfläckad kärrtrollslända hålla revir. Flera hannar av vandrande ängstrollslända höll revir i och kring dammen 2019. Håll utkik efter mindre kustflickslända: den har inte setts här (än) men miljön är mycket lämplig.

Om du går inne i betesmarken så spana inte bara över våtmarken, ta också en titt i buskmarkerna och längs skogsranden. Här jagar många arter trollsländor, inte minst av de större arterna.

Torvgravarna
Förutom vid Kyrkviken går det att komma åt sjön på flera platser. Det kan vara frestande att gå hela vägen runt sjön, och även om det är en trevlig promenad så rekommenderas det inte om du är ute efter just trollsländor. Detta då det är långt mellan platserna man kommer åt på och stora delar av rundan går på vägar. Du bör dessutom vid Kyrkviken se samtliga arter som finns vid sjön i övrigt. Ett undantag finns och det gäller de före detta torvgravarna: se vägbeskrivning nedan. Denna dellokal utgörs av näringsfattig våtmark av myrkaraktär, med exempelvis nordisk kärrtrollslända och starrmosaikslända. Gungflymosaikslända borde också finnas här.

Tvåfläckad trollslända
Denna art är en av de vanligaste orsakerna till att trollsländeskådare besöker sjön. Man ska ha rejäl tur att se den jaga eller hitta den vilande. Betydligt lättare är det att se patrullerande hannar eller att hitta larvhudar. Tajmar man besöket rätt eller har lite tur sitter det tenerala individer kvar intill larvhudarna. Sådana individer hittar man i en veckas tid ungefär, under mitten av maj. De sitter kvar i några timmar, från morgonen räknat, så kom inte för sent på dagen om det är dessa du är ute efter. Leta efter dem dels i upprättstående vegetation ute i vattnet, några decimeter upp från ytan, och dels uppe på land i vegetationen.

Patrullerande hannar ses bäst från bryggor då de flyger en bra bit ut över öppet vatten. I Kyrkviken finns en L-formad brygga inne i viken varifrån man ofta kan se mer än en hane hålla revir. Kikare är nödvändig.

Om du misslyckas se den i Kyrkviken så är du antingen ute i fel tid på året eller så ligger vinden på fel. Testa då andra platser. Gör strandhugg där det är möjligt att komma åt sjön och sök efter platser där vinden inte ligger på för mycket. Vinden kan också vara din vän: ligger den på rätt kan de flyga betydligt närmare stranden.

Från denna brygga i Kyrkviken har man mycket god chans att se tvåfläckad trollslända.

Bonustips
Om du ändå är i Tjörnarp för att spana efter trollsländor så finns det en liten våtmark som kan vara av intresse. Den utgörs av en mindre damm i en före detta betesmark, i den sydöstra delen av samhället på andra sidan väg 23, vid Spångahus, här. Både mindre rödögonflickslända och mindre smaragdflickslända finns här, förutom många betydligt vanligare arter. Ute i de blöta betesmarkerna några 100 m bort tvärs över vägen finns gulfläckad ängstrollslända. Ett annat tips är att kontakta Magnus Billqvist som bor i byn och gärna gör dig följe om du besöker Tjörnarp för trollsländor.

Intill Spångahus finns blöta betesmarker med gulfläckad ängstrollslända.

Vägbeskrivning
Om du kommer med bil eller cykel så utgå från Tjörnarps kyrka. Där finns en stor parkering med infoskylt. Promenera därifrån på markerad stig ned mot sjön och du når efter några hundra meter Kyrkviken.

Om du kommer med tåg till Tjörnarp är det nära till sjön men en bit att gå till Kyrkviken. Ta en folder i lådan på den västra sidan av järnvägen, det vill säga den sida tågen söderifrån normalt stannar. Foldern innehåller en karta över området med markerade stigar och underlättar ett besök. Följ grusvägen i 150 meter från lådan till naturreservatet Prästabonnaskogen. Här finns infoskylt och en mindre P-plats. Om ditt mål är Kyrkviken så följer du den tydligt markerade leden genom skogen. Passa på att spana över torvgravarna som ligger nästan omedelbart till höger om stigen när du kommer in i skogen. Du kan också vika av till vänster för att nå några bryggor och därifrån spana efter trollsländor. Var försiktig: bryggorna är i dåligt skick. Tvåfläckad trollslända ses ofta här.

Text & bild: Magnus Billqvist

Hane och hona tvåfläckad trollslända som nyss lämnat Tjörnarpasjöns vattentillvaro bakom sig.