Månadens trollslända: blodröd ängstrollslända

Blodröd ängstrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Blodröd ängstrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

September månads trollslända är en iögonfallande ängstrollslända där båda könen kan vara bjärt röda. Särskilt gäller det hanen, som med sin klubbformade bakkropp och blodröda färg både är lätt att artbestämma och enkel att uppmärksamma. Blodröd ängstrollslända är en av arterna som flyger allra senast. Mest observationer görs under sensommaren, men den fortsätter flyga en bra bit in i oktober.

Läs mer om blodröd ängstrollslända, september månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.