Månadens trollslända: bred kärrtrollslända

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända är det nog ganska många som sett på avstånd i fiskesjön eller på badplatsen då den ofta vilar helt öppet på näckrosblad. Det är dock en på många håll i Sverige ovanlig art men den förekommer mer allmänt i östra Mellansverige. Båda könen har ett karaktäristiskt utseende med klubbformad bakkropp och hanen är dessutom blåfärgad. Den har en historia av tillbakagång i södra och västra Europa och är klassad som skyddsvärd inom EU. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen. Är den så sällsynt i Smålandslänen och Västra Götaland som fyndbilden anger eller bara förbisedd och hur utbredd är arten i norra Sverige? Månadens trollslända är en av de arter som vi tillsammans med ArtDatabanken och Länsstyrelsen vill uppmärksamma särskilt: se mer om månadens trollslända här.

Föregående månadstrollsländor 2016
Jan: karmintrollsländaFeb: västlig trädflickslända. Mar: sibirisk vinterflickslända.Apr: nordisk kärrtrollslända. Maj: guldtrollslända