Månadens trollslända: brun kejsartrollslända

November månads trollslända 2020 utgörs av den i Sverige mycket sällsynta och endast tillfälligt förekommande bruna kejsartrollsländan. Som närmast finns den regelbundet så långt bort som i södra Europa, men det är den trollslända som påträffats längst norrut, med exempelvis flera fynd på Island, Färöarna och i Norge. I Sverige finns en handfull fynd, medan den på de brittiska öarna setts kanske 200 gånger och allt mer även i andra länder strax söder om oss. Skälet till att vi tar upp den nu, är att det är främst under senhösten som den dyker upp på våra breddgrader och särskilt med väderlägen som domineras av sydliga eller ostliga vindar – som nu! Brun kejsartrollslända kan dyka upp när som helst och var som helst, även om flest fynd är gjorda vid eller nära kusten. Då allt färre av våra inhemska arter flyger ju längre in på hösten vi kommer, desto mer uppmärksamhet kan de få som faktiskt ses få – kanske kan du till och med stöta på månadens trollslända? Den är huvudsakligen brunaktig men fräscha individer och särskilt hannar har inte minst en distinkt blå ”sadel” på bakkroppen. Läs mer om månadens trollslända här.

Hona, Röder 2014. Foto: Björn Anderson.