Månadens trollslända: grön mosaikslända

Månadens trollslända är enligt många en av eller kanske till och med den allra vackraste av våra trollsländor. Grön mosaikslända är en stor, blågrönsvart (hane) eller brungrön (hona) slända som ofta lägger sina ägg på växten vattenaloe. Arten är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad inom EU. Grön mosaikslända är en av de arter som vi tillsammans med ArtDatabanken och Länsstyrelsen vill uppmärksamma särskilt: se mer om månadens trollslända här. Grön mosaikslända förväxlas ofta med den betydligt vanligare släktingen blågrön mosaikslända, läs om den här.

aesvir
Hanne grön mosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.