Månadens trollslända: pokalflickslända

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa har vi nu nått den lilla pokalflicksländan. Det kan tyckas märkligt att en liten flickslända skulle kunna expandera från södra Europa hela vägen upp till oss, men att det går alldeles utmärkt har vi redan bevis på. Pokalflickslända tillhör samma släkte som mindre rödögonflickslända, som just genomfört denna expansion. Kanske är pokalflickslända nästa i raden?

Läs mer om pokalflickslända, januari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.