Tack för din röst!

Nu är omröstningen av landskapstrollsländor slutförd: stort tack till alla er som röstade! Styrelsen kommer nu att se över resultatet och framöver presentera det på olika sätt.

Vi nominerar landskapstrollsländor

Även om det går förhållandevis bra för trollsländorna i Sverige så vill vi tillsammans med Natursidan uppmärksamma dem och miljöerna de lever i mer. Väldigt få arter är nationellt rödlistade men vi har ett moraliskt ansvar för ett knippe arter som är relativt vanliga här men hotade i stora delar av övriga EU. Pågående klimatförändringar har gjort att vi fått en del nya arter söderifrån, samtidigt som nordliga arter drar sig längre norrut. En del arter är välkända och enkla att se och känna igen, med stor utbredning. Andra är mer sällsynta för att de exempelvis är knutna till specifika miljöer eller så finns de endast regionalt. Ett sätt att uppmärksamma trollsländorna och deras miljöer är att utse en landskapstrollslända för varje landskap. I våra nomineringar har vi försökt spegla ovanstående och nedan redovisar vi för hur vi har resonerat.

Nomineringarna och hur man röstar presenteras på årsmötet den 2 maj. Först efter årsmötet blir det möjligt att rösta.

Så här har vi kommit fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor har till och med 2020 observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet har utelämnats. Detsamma gäller vassmosaikslända då denna sedan tidigare är utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstår gör då 57 arter som ska fördelas på 24 landskap. Detta innebär att samma art förekommer som förslag för mer än ett landskap, men vi har minimerat det så att samma art inte finns med mer än som mest två gånger.

Det vi beaktat är följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller hotad.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet/faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången i landskapet.
• Eftersträvat representation av samtliga släkten.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Eftersträvat att samtliga 57 arter finns med.

Vem vill inte ha en bred trollslända på näsan? Bred trollslända är en av de tolv arter trollsländor som Linné var först med att beskriva. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: april

Äntligen börjar det närma sig, om några veckor börjar det röra på sig! En av de allra första är en av de vanligaste flicksländorna i skogsmiljöer: spjutflickslända. Sista veckan i april brukar de första kunna ses och ofta innan någon av de liknande arterna börjat flyga. Hannen är skimrande i blåsvart medan honan varierar mer i färgen, men är sedd bra även den något skimrande, lite metallisk i tonen. Spjutflickslända liknar flera av de andra arterna i samma släkte (Coenagrion) men har flera bra karaktärer för den som tittar lite närmare. Tänk på att de tidigaste, de som nyss lämnat larvhuden bakom sig, är dovare i färgerna. Se mer om månadens trollslända här.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Årets första MOSAIK är på g

Kring påsk kommer årets första nummer av MOSAIK att skickas till alla medlemmar. Årets första nummer av MOSAIK är snart på gång att skickas till alla medlemmar. I det 50-sidiga numret bjuds det bland mycket annat på förslag på landskapstrollsländor, en guide till dig som vill leta efter den mytomspunna tundratrollsländan, två nybörjares bekännelser och om rekordtidiga trollsländor våren 2020.Se mer om innehåll i det kommande och tidigare nummer här.

Kom igång med Artportalen

Det är många som njuter av och letar trollsländor som aldrig rapporterar vad de ser till Artportalen. Det är synd då informationen om fynd där är så väldigt viktiga. Vi vill därför hjälpa alla som vill att komma igång med att rapportera. Därför ger Trollsländeföreningen i april en digital distanskurs som visar hur man rapporterar, plockar ut listor och statistik. Vi visar hur uppgifterna kan komma till nytta vid planering, i atlasprojekt och i miljöövervakning. Se mer om kursen här.

Månadens trollslända: Clearspot Bluewing Zenithoptera lanei

Mars månad är här och på sina håll kan säkert vinterflickslända ha börjat röra på sig. Fler arter får vi vackert vänta på till åtminstone slutet av april. Vi fortsätter därför presentera utländska arter medan vi väntar på de svenska att komma igång. Trollsländorna i släktet Zenithoptera utmärks av den blå eller lila färgen på vingarna som gnistrar och skimrar i solen. Ett annat utmärkande drag är deras nästan unika förmåga att vika vingarna bakåt. I vila sitter de med vingarna hopfällda, även det något som är sällsynt bland egentliga trollsländor. Hannarna sitter exponerat i toppen av strån och fäller ömsom ihop och ömsom ut vingarna, och de gör så på ett besynnerligt sätt. Vingparen fälls in och ut oavhängigt av varandra. När det nedre paret är infällt och det övre ute ser hanen ut som blomman på en iris! Se bilder på detta och läs mer om släktet här.

Hona av Zenithoptera lanei, Brasilien 2020. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: den stilige grenadjären

Vintertid fortsätter vi att presentera arter från andra delar av världen medan våra inhemska arter inte är aktiva. Månadens trollslända eller egentligen trollsländor för februari 2021 är ”grenadjärerna”. På bilden nedan är det ”den stilige grenadjären”, en direktöversättning av namnet the Handsome Grenadier Agrionoptera sexlineata. Det är en av ett tiotal arter i släktet Agrionoptera som finns ibland annat Indien, Australien och sydöstra Asien. Följ länken här till vår hemsida för mer information om grenadjärerna och bilder på fler arter.

Hane av Agrionoptera sexlineata i Singapore.

Nytt lokaltips: Tjörnarp

Så här mitt i vintern är det långt till trollsländorna och abstinensen kan börja rycka tag i den hängivne. Vi vet inte hur det blir med eventuella reserestriktioner eller andra följder av Covid -19, men vi fyller löpande på med lokaltips så man kan drömma sig bort till en säsong full av trollsländor och platser att besöka. Vi återkommer med fler nya tips framöver, här är det senaste: Tjörnarpasjön i Skåne, en plats allt fler besöker för att se inte minst tvåfläckad trollslända.

Hona och hane tvåfläckad trollslända i Tjörnarp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.