Sibirisk mosaikslända

Aeshna crenata Hagen, 1856 D: Sibirische mosaikjungfer Dk: Sibirisk Mosaikguldsmed FIN: Isoukonkorento N: – GB: Siberian Hawker


Hanen är intensivt blå. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden tittar vi inte längre bort än till våra östliga grannländer, för där hittar vi sibirisk mosaikslända.

Sibirisk mosaikslända är en jätte, det är Nordens största trollslända och en av de allra största i Europa. Som närmast förekommer den i Finland och i Baltikum där den går att hitta i skogsmiljöer med näringsfattiga mindre skogssjöar och mossgölar.. Den ses sällan långt från sina reproduktionslokaler så chanserna är nog rätt små att den kommer att dyka upp i Sverige. Men med trollsländor vet man förstås aldrig!

Sibirisk mosaikslända liknar gungfly- och starrmosaikslända som också uppträder i samma miljöer. Den är dock större än dessa, och då hanen är väldigt blå kan den påminna om en jättestor fjällmosaikslända. Bakkroppen är lång och framdelen kraftig, vilket får den att se framtung ut och liknar en helikopter. Vassmosaikslända är den som annars är allra mest lik sibirisk men den arten återfinns inte i samma näringsfattiga miljöer som sibirisk mosaikslända.

Hanen är intensivt blå, medan honan är mer diskret färgad, i likhet med de flesta honor av mosaiksländor. Hon har dock mörkt bruna partier på vingarna på ett sätt som inte är särskilt likt andra arter.

Hona av sibirisk mosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Så här ser det ut där sibirisk mosaikslända finns i Finland. Pikku Sorlampi, Esbo, Finland. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.