UPPROP: Vi söker dig som vill engagera dig i Trollsländeföreningen!

TSF-Logo-Version-4Den 16 maj väljs en styrelse till den nystartade Trollsländeföreningen på Öland. Eftersom vi skall vara en aktiv förening som planerar låta höra om sig behöver vi både medlemmar som ingår i styrelse och funktionärer som kan hjälpa till utanför styrelsearbetet.

Vi söker
•  hjälp med och vid aktiviteter (arrangemang, lokala/regionala kontaktpersoner, guida, hålla kurser, studiecirkelledare, m m),
•  hjälp med hemsidan (bilder, texter, uppdatera länkar m m),
•  hjälp med sociala medier (t ex Twitter, Facebook, Instagram),
•  personer till föreningens styrelse (kassör, ledamot, m m),
•  personer till valberedningen,
•  revisor och revisorssuppleant,

Intresserad? Kontakta någon i interimsstyrelsen om det låter som något för dig eller om du vill veta mer: telefon och/eller e-post till dessa finns här.