Kalender

apr
22
tor
Introduktion till Artportalen @ Träff via Zoom
apr 22 kl. 18:30

Det är många som njuter av och letar trollsländor som aldrig rapporterar vad de ser till Artportalen. Det är synd då informationen om fynd där är så väldigt viktiga. Vi vill därför hjälpa alla som vill att komma igång med att rapportera.

Därför ger Trollsländeföreningen i april en digital distanskurs som visar hur man rapporterar, plockar ut listor och statistik. Vi visar hur uppgifterna kan komma till nytta vid planering, i atlasprojekt och i miljöövervakning.

Kursen är gratis för medlemmar. Kursledare är Magnus Billqvist och Per Karlsson Linderum. Anmälan krävs och görs via mejl till Magnus Billqvist.

apr
26
mån
Trollsländor: insektsvärldens bevingade juveler @ Träff via Zoom
apr 26 kl. 18:30 – 20:00

Från få till tiotusentals rapporter, från en handfull till hundratals aktiva sländeskådare på bara några år: trollsländor har blivit den nya flugan!

Under den här digitala föreläsningen berättar Magnus Billqvist, ordförande i Trollsländeföreningen och författaren till bland annat boken Nordens trollsländor, om varför trollsländorna fascinerar allt fler och ger oss en introduktion till dessa bevingade juvelers liv och leverne. Frågor som när och var man kan se dem, hur man skiljer på olika arter och hur länge de lever får sina svar.

Du måste anmäla dig till föreläsningen för att få tillgång till zoomlänken. Anmäl dig antingen direkt på webben eller via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se

Föreläsningen följs upp med en trollsländeexkursion söndagen den 9 maj tillsammans med trollsländeexperten Jonas Myrenås. Här kan du läsa mer om exkursionen.

Efter exkursionen kan de som är intresserade starta en kamratcirkel utifrån studieplanen Trollsländor i Norden.

maj
2
sön
Trollsländeföreningens årsmöte @ Träff via Zoom
maj 2 kl. 16:00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & PRESENTATION AV LANDSKAPSTROLLSLÄNDOR
Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningens årsmöte 2 maj 2021 kl. 16.00.

Under 2020 sköt vi på grund av pandemin fram årsmötet på våren för att om möjligt kalla till ett ”vanligt” möte när det var möjligt. Under 2020 blev det aldrig så och först i november blev det istället ett digitalt årsmöte. Då vi i nuläget inte vet hur det blir 2021 har styrelsen tagit det säkra före det osäkra och kallar till ett digitalt årsmöte 2021. Årsmötet kommer därför liksom 2020 att hållas via Zoom.

För att vara med behöver du inget program. Se nedan under ”Tänk på” för mer information. Anmälan krävs för att få den länk som behövs för att vara med. När det är dags så klickar du på länken för att ansluta till mötet. Förutom en länk får du när du anmäler dig ett id för mötet och ett lösenord. Ibland behövs dessa inte utan du kommer in bara genom att klicka på länken. Anmäler dig gör du senast dagen innan till Ingela.

Årsmötet börjar kl. 16.00 men redan kl. 15.45 kan du ansluta för att testa tekniken och prata med andra. Mötet inleds med att vi kort går igenom hur man skriver i chatten, begär ordet och liknande som krävs för att man ska kunna rösta vid behov och vara en aktiv deltagare om man så vill.

Innan mötet läggs handlingarna till årsmötet ut på vår hemsida. Där hittar du verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan, stadgar, föregående årsmötesprotokoll och dagordning.

Efter formaliteterna presenterar styrelsen sitt förslag på landskapstrollsländor! Vi nominerar tre arter för varje landskap, en av de tre ska sedan via röster från medlemmar och allmänhet leda till att en trollsländeart utses för varje landskap. Se mer om detta i kommande MOSAIK samt på hemsidan (läggs ut efter årsmötet).

Tänk på:
• Att du har en fungerande mikrofon och ljudkälla (hörlurar, headset el motsv).
• Under mötet sätter alla utom den som pratar sina mikrofoner på mute (överstruken mikrofonsymbol).
• Webbkamera är trevligt men det är inte en nödvändighet. Det kan bli så att vi måste stänga av våra kameror om kvaliteten blir för hackig. Ljudet är viktigast!

maj
9
sön
Trollsländeexkursion @ Lissmasjön, Sörmland
maj 9 kl. 10:00 – 13:00

Följ med på exkursion till de fascinerande trollsländornas värld. Lissmasjön i Huddinge kommun är en öppen slättsjö med mycket vass där ett antal arter av trollsländor lever och trivs. På ängarna väster om parkeringen och på bryggan ut i sjön har vi goda chanser att se många arter. Förra året upptäcktes exempelvis en blå kejsartrollslända här. Jonas Myrenås guidar och berättar om de trollsländor vi ser.

Efter Lissmasjön kan man fortsätta till den närbelägna Kvarnsjön, som är en surare skogssjö med gungfly. Där flyger det helt andra arter av trollsländor.

Samling klockan 10.00 vid Entré Lissmasjöns parkering. Vägbeskrivning finns här.

Efter exkursionen finns det möjlighet att starta en kamratcirkel utifrån studieplanen Trollsländor i Norden. Titta närmare till studieplanen här.

Anmälan: via mail till lena.wistrand@studieframjandet.se

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

maj
11
tis
Trollsländekurs 2021: vilka arter flyger nu? Del 1 @ Träff via Zoom
maj 11 kl. 18:30 – 20:30

Välkommen på denna kurs som arrangeras av Trollsländeföreningen och Studiefrämjandet. Kursen är uppdelad på tre träffar från maj till juli/aug. Vid varje tillfälle går vi igenom de arter som flyger eller är på gång att börja flyga. Fokus ligger på artbestämning och hur man hittar de aktuella arterna. Kursledare är Magnus Billqvist, författare till Nordens trollsländor, Svenska Trollsländeguiden och Skånes trollsländor.

Kurserna sker kvällstid via Zoom: för att kunna deltaga behöver du uppkoppling till internet samt mikrofon och hörlurar el motsv. Webbkamera är inte nödvändig. Bra att ha är boken Nordens trollsländor då sidhänvisningar till den kommer att ges löpande.

Kurserna är gratis för medlemmar i Trollsländeföreningen. Kostnaden för övriga är 100 kr. Anmälan krävs, denna görs till magnus.billqvist@gmail.com. Information om starttid och länk till mötet skickas till de anmälda i god tid före respektive träff. Varje tillfälle pågår i högst två timmar inklusive en kortare paus.

Träff 1 11 maj: Vi går igenom vårens arter, det vill säga de tidigaste arterna som flyger under april och maj. Dessa utgörs bland annat av kärrtrollsländor, jungfrusländor och flera av de blå flicksländorna.

Träff 2 16 juni: Vi går igenom sommarens arter, de som huvudsakligen börjar flyga i juni, som smaragdflicksländor, sjötrollsländor och skimmertrollsländor.

Träff 3 sker i juli/aug, datum kommer senare: På sista träffen ligger fokus på sensommarens och höstens arter, som mosaiksländor och ängstrollsländor.

Guldtrollsländan är en av de första arterna på våren. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

 

maj
23
sön
Trollsländor vid Blistorp, Skåne @ Blistorp, NO Skåne
maj 23 kl. 11:00 – 15:00

Entusiaster från fem olika länder förevigar gungflymosaikslända vid Blistorp.

Vi besöker Blistorp, ett av Sveriges främsta områden för trollsländor. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet. Mer information om mötesplats etc kommer.

Läs mer om Blistorp här.