Arter i Sverige

Till ordningen trollsländor (Odonata) hör flicksländor och (egentliga) trollsländor. Bäcksländor, dagsländor, guldögonsländor, myrlejonsländor, nattsländor med flera andra grupper med epitetet -sländor tillhör andra insektsordningar. Trollsländorna har stora ögon, fyra vingar och knappt synliga antenner. Detta skiljer dem från övriga sländor.

1382893_10151796207268681_496530337_n65 arter trollsländor har observerats i Sverige. Av dessa är samtliga bofasta, utom två som precis börjat uppvisa tendenser till att bli det och fem som hittills observerats på mer tillfällig basis. Vi presenterar här sidor med flygtider, utbredning med mera för samtliga dessa arter, plus några arter som kan vara på väg hit.

Svenska namn på trollsländor och deras systematik följer Kommittén för svenska djurnamn (2012). I de fall en art saknar officiellt svenskt namn anges detta inom citationstecken. Där det finns anledning anger vi även äldre svenska artnamn, som sådana som förekommit i litteratur innan de officiella antogs. Vi anger också de artnamn som används i våra grannländer. Tyska namn enligt Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. (GdO). Övriga namn enligt Nordens trollsländor (Billqvist m.fl. 2019). För Norge anges namn enligt artsobservasjoner.no.

Svenska artnamn skrivs i löptext alltid med liten bokstav.

Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.
Som bonus finns också lite om de exotiska arter som påträffats i Sverige.

Alla arter observerade i Sverige
Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Vinterflickslända Sympecma fusca
Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Flodflickslända Platycnemis pennipes
Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Myrflickslända Coenagrion johanssoni
Månflickslända Coenagrion lunulatum
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Större rödögonflickslända Erythromma najas
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Kilfläckslända Aeshna isoceles
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Vassmosaikslända Aeshna serrata
Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Brun kejsartrollslända Anax ephippiger
Blå kejsartrollslända Anax imperator
Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Guldtrollslända Cordulia aenea
Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
Fjälltrollslända Somatochlora alpestris
Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Bred trollslända Libellula depressa
Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

1382893_10151796207268681_496530337_n