Nyckel till ängstrollsländorna

Gulfläckad ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Gulfläckad ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ängstrollsländorna har börjat flyga och med det börjar flera arter ses som kan vara mycket svåra att artbestämma. Det finns dock några enkla tips för att snabbt kunna utesluta och artbestämma en majoritet av individerna. Epitheca – Trollsländebloggengjorde 2014 en mycket enkel och generaliserad nyckel för att bidra till att fler ängstrollsländor skulle kunna artbestämmas. Nyckeln har sedan dess flitigt använts.

Här hittar du en uppdaterad version av nyckeln.

Nya lokaltips

harNu har vi uppdaterat hemsidan med lokaltips från Dalsland, ett resultat av föreningens utflykt till Bohuslän och Dalsland 4-6 juni 2016. Du hittar alla lokaltips på vår hemsida här. Tipsa oss gärna och välkommen att bidra själv. Nästa gång vi uppdaterar lokaltipssidorna så är det fokus på Stockholmstrakten.

Kanske vill du själv skriva om just din favoritplats? Hör gärna av dig till oss om du har tips att dela med dig av, särskilt utanför Skåne där vi har ganska många redan. För att göra det enklare för dig att bidra med just din favoritplats kan du få enkla instruktioner att följa när du skriver.

Boksläpp av Skånes Trollsländor

Boksläppsinbjudan3
Naturskyddsföreningen m fl bjuder in till boksläpp av ”Skånes Trollsländor: en atlasinventering 2009-2014” i Lund torsdag 7 juli kl. 18.00. Man berättar om boken, dess upplägg och hur du kan engagera dig vidare. Faktablad om trollsländor i faunaväkteriet delas ut. Boken delas ut gratis till de som bokade inventeringsrutor, fotografer som har bilder i boken, projektfinansiärer och korrekturläsare. ANMÄLAN ÄR OBLIGATORISK: se mer om kvällen här.

Nytt lokaltips: Domälletjärnen, Dls

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Kroppefjälls naturreservat ligger cirka 6 km nordost om Högsäter och 15 km väster om Mellerud. Det är ett ganska stort reservat med många våtmarker. Även utanför reservatet finns det många vatten som på flygbilder ser intressanta ut. Under Trollsländeföreningens besök i området den 5 juni 2016 hann endast två av dessa besökas. Att det blev så få berodde bland annat på att det första var så bra: Domälletjärnen, Vännestångsmossen. Tjärnen visade sig vara en riktig pärla – se mycket mer om den platsen och många fler bland våra lokaltips här.

Exkursionsrapport 4/6 2016

Ett par sädesärlor försåg sig ordentligt av Sannemyrans trollsländeutbud. Här ser det ut som den har en extra tunga, men det är en nordisk kärrtrollslända på väg att sväljas. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ett par sädesärlor försåg sig ordentligt av Sannemyrans trollsländor. Här är en nordisk kärrtrollslända på väg att sväljas. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Helgen 3-6 juni avhöll föreningen sitt första egentliga årsmöte och med det följde anslutande besök i fält på Tjörn och i Dalsland. Vi kommer att presentera några av platserna vi besökte och särskilt två i Dalsland. Först ut och lite mer i korthet är Sannemyran på Tjörn, där vi var 20-25 personer från föreningen på lördagen.

Gå hit för att se bilder och rapport från Sannemyran.

Tack!

Tack alla som var med och bidrog till en fin helg på Tjörn och i Dalsland! Vi återkommer snart med exkursionsrapport, artlistor och beskrivning av de två bästa lokalerna vi fann i Dalsland, så fler kan hitta dit. Givetvis lägger vi också ut protokoll från årsmötet med mera när det är klart. Tills vidare får ni hålla till godo med röd flickslända från Sannemyran på Tjörn, tagen i lördags.

DSC_0680_A

Månadens trollslända: bred kärrtrollslända

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred kärrtrollslända är det nog ganska många som sett på avstånd i fiskesjön eller på badplatsen då den ofta vilar helt öppet på näckrosblad. Det är dock en på många håll i Sverige ovanlig art men den förekommer mer allmänt i östra Mellansverige. Båda könen har ett karaktäristiskt utseende med klubbformad bakkropp och hanen är dessutom blåfärgad. Den har en historia av tillbakagång i södra och västra Europa och är klassad som skyddsvärd inom EU. Betydande kunskapsluckor finns vad gäller den svenska utbredningen. Är den så sällsynt i Smålandslänen och Västra Götaland som fyndbilden anger eller bara förbisedd och hur utbredd är arten i norra Sverige? Månadens trollslända är en av de arter som vi tillsammans med ArtDatabanken och Länsstyrelsen vill uppmärksamma särskilt: se mer om månadens trollslända här.

Föregående månadstrollsländor 2016
Jan: karmintrollsländaFeb: västlig trädflickslända. Mar: sibirisk vinterflickslända.Apr: nordisk kärrtrollslända. Maj: guldtrollslända