Flicksländor

Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vinterflickslända, Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Zygoptera
Flicksländornas alla fyra vingar är lika i både form och storlek. De är på våra breddgrader små och håller i de flesta fall i vila vingarna längs kroppen. Ögonparet är åtskilt och kan därför ge huvudet ett nästan hammarhajsliknande intryck. Deras larver har längst ut på bakkroppen utstickande lameller som fungerar som gälar. Till flicksländorna förs även jungfrusländorna.

Vill du bidra med bilder? Kontakta oss!

Glansflicksländor Lestidae
Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa
Mindre smaragdflickslända Lestes virens
Vinterflickslända Sympecma fusca
Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca

Jungfrusländor Calopterygidae
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Blå jungfruslända Calopteryx virgo

Flodflicksländor Platycnemididae
Flodflickslända Platycnemis pennipes

Dammflicksländor Coenagrionidae
Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Myrflickslända Coenagrion johanssoni
Månflickslända Coenagrion lunulatum
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
Större rödögonflickslända Erythromma najas
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum
Större kustflickslända Ischnura elegans
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula

Till egentliga trollsländor
Till bubblarna