Kontakt

Kontakta oss gärna!
E-post och telefon nedan, vill du skicka något är det följande adress: Trollsländeföreningen, c/o Magnus Billqvist, Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp

Medlemsansvarig
Frågor om medlemskap besvaras direkt av Ingela Gustafsson.

Kurser, föreläsningar o dyl
Frågor om detta kan ställas till styrelsen (nedan).

Medlemsbladet
Vill du bidra med material till vårt medlemsblad? Se här!

Funktionärer
Styrelse
Magnus Billqvist, (ordf.) Tjörnarp, 070/96 41 443
Ola Elleström
, (vice ordf.) Malmö
Johan Grudemo, (kassör) Göteborg
Ingela Gustafsson, (medlemsansvarig) Grimslöv
Jonas Myrenås, Sollentuna
Olga Nadeina, Kristinehamn
Annica Nettrup, (sekr.) Klågerup
Mikael Ohlsson, Grängesberg
John Strand, Åled

Revisorer
Eric Renman, Vallentuna (ordinarie)
Jennette Fox-Jacobsson, Göteborg (suppleant)

Valberedning
Håkan Jernehov, Lerum (sammankallande)
Ingrid Sandberg
Helen Sheppard

Webbmaster
Tills vidare Magnus, men ansvaret kommer att delas upp på flera personer.

Följ oss på Facebook
Klicka här.

Se Media för loggor, pressfoton med mera