Egentliga trollsländor

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Grön mosaikslända, hane, Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Anisoptera
Egentliga trollsländor har oftast kortare och bredare vingar bak än fram. De är på våra breddgrader större än flicksländorna och är till skillnad från dem starka flygare som kan hittas långt från vatten. I vila håller de sina vingar ut från kroppen. Ögonen är stora och vanligtvis berör de varandra. Larverna har ingen externa gälar.

Mosaiksländor Aeshnidae
Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Brun mosaikslända Aeshna grandis
Kilfläckslända Aeshna isoceles
Starrmosaikslända Aeshna juncea
Höstmosaikslända Aeshna mixta
Vassmosaikslända Aeshna serrata
Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
Grön mosaikslända Aeshna viridis
Brun kejsartrollslända Anax ephippiger
Blå kejsartrollslända Anax imperator
Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Flodtrollsländor Gomphidae
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia

Kungstrollsländor Cordulegastridae
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii

Skimmertrollsländor Corduliidae
Guldtrollslända Cordulia aenea
Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
Fjälltrollslända Somatochlora alpestris
Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
Metalltrollslända Somatochlora metallica
Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Segeltrollsländor Libellulidae
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Bred trollslända Libellula depressa
Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
Svart ängstrollslända Sympetrum danae
Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum
Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum

Till flicksländorna
Till bubblarna